Hoe kun je slimmer gebruik maken van nieuwe technologieën bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen?’ Dat was de centrale vraag op het congres 14 juni ‘Nieuwe technologieën in het Sociaal Domein’. BeBright deed de aftrap met een helder overzicht van technologische trends en ontwikkelingen.

Overzicht en inzicht in technologie

De ontwikkelingen van nieuwe technologie gaan zo snel dat overzicht hierop houden voor veel organisaties een uitdaging is. Naast overzicht is het ook nodig om inzicht te krijgen in de relevantie van nieuwe technologieën voor de eigen organisatie. Wat helpt mij? Welke technologie helpt mijn cliënten? Wat helpt om mensen langer thuis te laten wonen? BeBright beschrijft in haar jaarlijkse publicatie Zorgenablers de nieuwste technologieën aan de hand van vijf zorgfasen* in het zorg- en ondersteuningsproces. Voorbeelden zijn IBM Watson Health dat de behandeling van chronische aandoeningen ondersteunt. of het project ‘Alles oke?’ wat afwijkingen in energieverbruik van alleenwonende ouderen monitort zonder extra apparatuur.

Geen doel maar een ‘enabler’

De veranderingen die eraan komen (vergrijzing, ontgroening, een krimpende beroepsbevolking) vragen om een radicale verandering van de zorg en ondersteuning zodat deze ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar blijft. Dit noemen wij transformatie. Technologie is een enabler om deze transformatie vorm te geven en kan helpen om de juiste zorg op de juiste plaats te blijven bieden. Technologie is nooit een doel op zich!

Leiderschap en visie nodig

Voor veel technologische innovaties is het lastig om het pilot-stadium voorbij te komen. Door rekening te houden met de context waarin technologie wordt toegepast, kan deze valley of death waar veel technologie strandt, overwonnen worden. Leiderschap vanuit de bestaande organisatie is hierbij een belangrijke factor: de organisatie moet gebruik willen maken van nieuwe technologie. Ook een focus op ‘zinnige’ technologie, die daadwerkelijk een meerwaarde biedt in de dienstverlening, helpt om succes te behalen. Dat vraagt om een duidelijke visie op de bijdrage van technologie.

Deze benadering van BeBright leverde veel (h)erkenning op bij de deelnemers en vormde een mooie start van het congres waarin allerlei elementen van de inzet van technologie werden toegelicht, zoals opschaling, draagvlak en financiering.

Meer weten?

De publicatie Zorgenablers is gratis te downloaden op www.zorgenablers.nl.

Wilt u meer informatie over technologie in het Sociaal Domein? Neem contact op met Philip J. Idenburg via philip.idenburg@bebright.eu of Romy Smith via romy.smith@bebright.eu.

 

*Preventie & gezond leven, Consulteren, Diagnose, Behandeling & begeleiding en Controle & monitoring