+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Oudere mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving waarbij zorg en ondersteuning afgestemd is op de individuele behoeften. Dit samen met een toekomstig tekort aan verpleeghuisplaatsen en toenemende krapte op de arbeidsmarkt, maakt dat zorgaanbieders andere leveringsvormen van zorg gaan geven. Een mooi voorbeeld hiervan is het Volledig Pakket Thuis (VPT). BeBright ondersteunde diverse zorgaanbieders bij de implementatie en opschaling van deze leveringsvorm. Een vijftal tips voor andere zorgaanbieders om er zelf mee aan de slag te gaan.

Opmars van Volledig Pakket Thuis
Het programma Ouder Worden 2040 beschreef het al: De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat geeft kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep oudere mensen? De zorgsector krijgt steeds meer te maken met kwetsbare mensen met een indicatie voor langdurige zorg die thuis willen blijven wonen en thuis zorg willen ontvangen. Voor deze cliënten is 24/7 toezicht en een afgestemd pakket van zorg en diensten nodig.

Mede gestimuleerd door de nieuwe norm vanuit het programma WOZO (zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan) zal de vraag naar langdurige zorg steeds vaker worden ingevuld met VPT. Als tegenhanger van de ‘traditionele’ verpleeghuisconcepten en waarbij wonen en zorg nadrukkelijker gescheiden zijn. Zorgkantoren sturen hier steeds actiever op aan in hun inkoopbeleid vanuit de opgave om ondersteuning en zorg beschikbaar te houden voor wie dat nodig heeft.

Het VPT verschilt op een aantal aspecten van bijvoorbeeld een verblijf in het verpleeghuis. Zo ontvangt de cliënt geen vergoeding voor verblijf en dient zelf voor huisvesting te betalen. De nadruk ligt bij VPT op welzijn en begeleiding. Ook zijn anders werken en digitale oplossingen vaker onderdeel van de dagelijkse praktijk. Twee varianten worden daarbij veelal onderscheiden: VPT in de wijk en Geclusterd VPT. In de geclusterde vorm wordt VPT veelal aangeboden in woonvormen waar gelijkgestemden samen wonen. In de wijkvariant ontvangen cliënten zorg en ondersteuning in de thuissituatie.

Dat VPT in trek is concludeerde de NZa ook in haar verkenning[1] in maart van dit jaar:

  • Tussen 2015-2021 is het aantal VPT-declaraties voor zorgprofiel indicatie vv4 t/m 10 landelijk meer dan verdrievoudigd. Het aantal zzp-declaraties nam in deze periode toe met ‘slechts’ 6%
  • Het aandeel zorgprofiel indicaties vv5 in VPT is verdubbeld tussen januari 2015 en juni 2021
  • De diversiteit in woonvormen, zorginhoud en organisatie van de VPT-zorg is groot
  • Het VPT wordt gebruikt in verschillende thuissituaties; ‘thuis’ is een breed begrip

Vijf tips voor zorgaanbieders om aan de slag te gaan met VPT
De laatste jaren starten de meeste zorgaanbieders met het grootschalig opschalen en implementeren van de leveringsvorm VPT. BeBright ondersteunt zorgaanbieders bij de implementatie en opschaling hiervan. Degene die ook gaat starten met de implementatie van VPT of er binnenkort mee aan de slag gaat, geven wij graag onderstaande tips mee:

1. Start vanuit het creëren van een gedragen visie op langer thuis. Besteed aandacht aan gezamenlijke beeld- én begripsvorming in alle lagen van de organisatie. Zie het als een organisatieveranderingsopgave.

 

2. Geef in de planvormingsfase alle perspectieven een plek, van het primaire proces en bestaande zorgteams in de organisatie tot zorgadministratie, control en ICT. Beschouw VPT hierin als een compleet nieuwe zorg- en dienstverlening, die ook apart georganiseerd dient te worden.

 

3. Start klein met een gemotiveerd team. Creëer daarin ook de experimenteerruimte om te starten, leer snel en breid stapsgewijs uit. En wees daarbij realistisch. Implementeren gaat niet in één dag, maar vergeet niet om de tussentijdse successen te vieren.

 

4. Leer van anderen, maar besef dat het onmogelijk is om alles 1-op-1 te kopiëren. Een perfecte blauwdruk bestaat (nog) niet, maar benut wel de ervaringen en leerlessen om snel(ler) stappen te zetten. En waar het wel past, zet dan in op ‘proudly copied from’!

 

5. Het valt of staat bij het leiderschap van de organisatie. Investeer vanaf de start in eigenaarschap van betrokken medewerkers.

En nog een bonustip: deel je eigen ervaringen, zodat andere organisaties ook kunnen vernieuwen!

Ben je benieuwd hoe je jouw organisatie klaarstoomt voor het Volledig Pakket Thuis? Zorgorganisatie Careyn heeft in samenwerking met BeBright het Volledig Pakket Thuis succesvol geïmplementeerd. Lees hier hun ervaringen: https://bebright.eu/ouderenzorg-vpt-careyn/. Wil je weten hoe je een vervolgstap zet? Of heb je wellicht inzichten en tips voor BeBright vanuit eigen ervaringen? Onze collega’s komen graag met je in contact! Neem contact op met Sjoerd Emonts (sjoerd.emonts@bebright.eu) of Bo Fokkes (bo.fokkes@bebright.eu).

[1] NZa. Volledig pakket thuis in de verpleging en verzorging. Aanbevelingen voor scheiden van wonen en zorg. 1 maart 2022

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

Philip J. Idenburg BeBright

Bo Fokkes

+31(0)6 1270963
bo.fokkes@bebright.eu

 

Philip J. Idenburg BeBright

Sjoerd Emonts

+31(0)6 42161622
sjoerd.emonts@bebright.eu