2e druk Ouder Worden 2040: Transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving

De in het voorjaar gepresenteerde Transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving is enthousiast ontvangen en inmiddels toe aan de tweede druk. Ook is er groen licht om verdere stappen te zetten richting realisatie van de Agenda.

Op 21 april j.l. presenteerde een groot aantal partijen de Transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Publieke en private organisaties, kennis- en overheidsorganisaties en burgers hebben in het programma Ouder Worden 2040 de krachten gebundeld om antwoorden te vinden op de vraagstukken die de ouder wordende samenleving ons stelt. De agenda geeft concrete doelen, acties en randvoorwaarden voor de kansen en uitdagingen die de ouder wordende samenleving ons de komende 20 jaar biedt.

De agenda is enthousiast ontvangen. De publicatie waarin de agenda uitgewerkt is, is eind deze maand al toe aan de tweede druk. De agenda is door het huidige kabinet omarmd en onderdelen van de agenda zijn overgenomen in het WoZo akkoord dat de minister voor langdurige zorg, Conny Helder, onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd heeft.

En er is groen licht voor het programma Ouder Worden 2040 om verdere stappen te zetten richting realisatie van de Transformatieagenda. Dit najaar komen alle betrokken partijen en een groeiende groep experts bij elkaar om uit te werken hoe ieders bijdrage invulling kan geven aan het realiseren van de doelen en acties die in de agenda beschreven zijn. Een belangrijk onderdeel is de dialoog met de samenleving, burgers, cliënten, bestuurders en toezichthouders om te onderzoeken wat ze zelf kunnen doen en handelingsperspectief te geven als antwoord op de uitdagingen van morgen.
Daarbij onderzoekt het programmateam in samenwerking met betrokken partners op welke wijze de samenwerking in het programma en beweging een duurzaam en structureel karakter kan krijgen. Ten slotte wordt er hard gewerkt om instrumentarium en plannen te ontwikkelen om breed in de samenleving in gesprek te gaan over de transformatieagenda. Nadruk daarbij ligt op het perspectief dat er voor iedereen zou kunnen zijn en welke belemmeringen we daarvoor te overbruggen hebben.

Meer informatie over de Transformatieagenda en het programma Ouder Worden 2040 is te vinden op: www.ouderworden2040.nl. Daar is ook de publicatie gratis te downloaden.

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.