Het BeBright team is sinds september versterkt met senior-adviseur Bart-Jan van Hasselt. Hiervoor werkte hij als strategieconsultant bij Monitor, A.T. Kearney en Vintura. Bart-Jan is programmaleider van 2Diabeat en zal zich daarnaast richten op onderwerpen rondom medicatie.

“Bij Vintura heb ik veel kennis opgedaan over zorg en life sciences. Ik heb daar gewerkt aan organisatieverbeteringen, toegang van medicijnen en product- en portfoliostrategie,” vertelt Bart-Jan. “De overstap naar BeBright besloot ik te maken omdat we hier niet alleen werken aan verbeteren van kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook aan het verbeteren van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Samen met opdrachtgevers in netwerken werken aan de quadruple aim.”

Wat BeBright als strategie- en innovatiebureau onderscheidt van traditionele adviesbureaus is dat ze naast opdrachten voor en met zorgpartijen, zelf maatschappelijke projecten initieert zoals de Diagnoseprogramma’s. Onderdeel daarvan is 2Diabeat dat tevens is opgenomen in het Nationale Preventieakkoord. Bart-Jan is programmaleider. “Met 2Diabeat willen we samen met een groot aantal partijen de groei van diabetes type 2 substantieel afremmen door structurele inbedding van leefstijlinterventies bij mensen met (een verhoogd risico op) diabetes type 2.”

Veiligheid en prijs
Vanuit zijn ervaring gaat Bart-Jan zich ook richten op een aantal onderwerpen rondom medicatie, waaronder medicatieveiligheid en bekostiging van geneesmiddelen. “Bij medicatieveiligheid gaat het om de juiste medicatie, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste manier. Toenemende multimorbiditeit en daarmee gepaard gaande polyfarmacie maken dit dossier zeer uitdagend. Het administreren, analyseren en uitwisselen van data is hierbij letterlijk van levensbelang.”

De vogelvlucht die dure geneesmiddelen momenteel neemt, vraagt om een uitkomstenbekostiging. Bart-Jan: “Bij uitkomstbekostiging is het niet alleen van belang het eens te zijn over de relevante uitkomsten, maar ook over de prijs die betaald moet worden als die uitkomsten worden behaald. Daarbij zou een prijs op basis van waarde het uitgangspunt moeten zijn. ‘Waarde’ moet dan wel worden gelezen als de totale waarde van een geneesmiddel: waarde voor de patiënt, de zorg en de maatschappij. Een maatschappelijke business case (SROI) zou veel meer het uitgangspunt moeten zijn dan de huidige enge beoordeling op basis van waarde alleen binnen het zorgsysteem.”

Bart-Jan gaat graag in gesprek met u over een van bovenstaande onderwerpen.