De wereld wordt steeds digitaler. Ook bij zorgprofessionals, patiënten en zorgorganisaties groeit de interesse in digitale oplossingen snel. Zorginstellingen realiseren zich dat ze zwaar moeten investeren in digitale zorgvernieuwing om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg naar de toekomst te garanderen. Dat vraagt om een robuuste digitale strategie én investeringsplan. Dit samen met BeBright oppakken? Lees meer over onze aanpak.

Digitale transformatie versus digitaliseren

De veranderende maatschappelijke context en zorgbehoeftes vragen om innovatie, nieuw zorgaanbod en oplossingen. Digitale oplossingen moeten de kwaliteit van de zorg op pijl houden en zorgdragen voor toegankelijkheid en betaalbaarheid. Binnen maar ook over de grenzen van zorgorganisaties heen, zijn dit soort oplossingen nodig. We moeten afscheid nemen van die systemen die ons verhinderen de gewenste en noodzakelijke toekomst te bouwen. Wij definiëren transformatie als ‘een fundamentele verandering in visie en werkwijze van een organisatie die vaak onomkeerbaar is.’1 Een digitale transformatie draait om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige organisatie, waarbij de eindgebruiker centraal staat. In tegenstelling tot het gebruiken van eHealth en andere digitale oplossingen in een oud zorgproces, gaat om een fundamenteel herontwerp van zorgprocessen. Dit garandeert kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg naar de toekomst. Technologie is hiermee niet het doel maar een enabler en draagt zo bij aan de quadruple aim: verbeterde patiëntervaring, verbeterde populatiegezondheid, verminderde zorgkosten en verbeterd welzijn van zorgverleners.

Digitalisering

Digitalisering en digitale transformatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar zijn niet hetzelfde. Digitaliseren draait bijvoorbeeld om het digitaal beschikbaar maken van (papieren) patiëntgegevens en zorgprocessen. Er ontstaan manieren waarop elektronische gegevens kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld in patiëntportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Ook andere communicatievormen komen beschikbaar, zoals e-consults, beeldbellen, chatbots en apps en websites. En er komen steeds meer hulpmiddelen en sensoren om data van de patiënt te verzamelen die mee kunnen wegen in de behandelingskeuze.

De digitale opslag van informatie maakt het mogelijk om verbanden te leggen, patiëntdata te verrijken en informatie te vergelijken, al dan niet met behulp van slimme algoritmen en moderne dataverwerkingstechnieken. Door gebruik te maken van deze digitale mogelijkheden kunnen zorgprofessionals data inzetten om de zorg te verbeteren. De digitalisering van processen is een stap van een organisatie naar een meer digitaal georiënteerde en (data-)gedreven organisatie.

Digitale transformatie

Digitale transformatie in de zorg gaat over een fundamentele verandering in en over de grenzen van de eigen zorgorganisatie. Deze transformatie wordt vormgegeven door een digitale visie en strategie mogelijk gemaakt door mensen en technologie. Het is een continu proces van onder meer procesinnovatie, sociale innovatie en technologische innovatie die het fundament vormen van een duurzame verandering. Enkel nieuwe technologieën uitproberen is niet voldoende. Met de toename van digitale zorgoplossingen zullen ook huidige zorgprocessen, werkwijzen, bedrijfsvoering en ict-infrastructuur mee moeten veranderen. Maar waar te beginnen?

Vijf aandachtsgebieden voor een succesvolle digitale strategie

Er zijn tal van factoren die bijdragen aan een succesvolle digitale strategie in de zorg. Hieronder lichten wij vijf aandachtsgebieden toe.

 1. Start vanuit een heldere visie en zorgstrategie en digitale strategie

  Technologie wordt steeds belangrijker. Het is dan ook logisch dat een digitale strategie de koers van een zorgorganisatie bepaalt. Echter, een digitale strategie kan nooit de gaten vullen van een ontbrekende zorgstrategie en visie met heldere keuzes en prioriteiten. Als deze ontbreekt is het lastig om concreet invulling te geven aan deelstrategieën, zoals een digitale strategie.

 2. Breng de toegevoegde waarde van digitalisering voor de zorgorganisatie in kaart

  Digitalisering biedt zorgorganisaties vele kansen. Het is wel noodzakelijk om de toegevoegde waarde van digitale oplossingen voor de zorgprocessen in kaart te brengen. Inventariseer de knelpunten wat betreft kwaliteit en doelmatigheid in de zorgprocessen, waar digitalisering een bijdrage aan de oplossing kan bieden. Zet hierbij de eindgebruiker, patiënt én medewerker, centraal. Verbind de onderdelen van de digitale strategie en de specifieke zorgpaden met de patient journey. Heb daarbij ook aandacht voor het verschil tussen bijvoorbeeld de acute zorgketen versus de electieve en chronische zorg waar behoefte en bijdrage in kwaliteit sterk verschillen.

 3. Zorg dat bestuurders en zorgprofessionals weten welke technologie reeds beschikbaar is

  Welke relevante trends en ontwikkelingen hebben invloed op de zorg? En waar liggen nog kansen? Met Zorg Enablers geven wij een jaarlijks overzicht van de belangrijkste technologische bewegingen in de zorg. De zorgorganisatie moet vanuit een goede kennis van de (on)mogelijkheden van de bestaande infrastructuur, pragmatisch kijken hoe deze ingezet kunnen worden. Inventariseer goed met welke huidige ICT-systemen er wordt gewerkt en hoe deze kunnen helpen om beter te presteren en processen te automatiseren.

 4. Durf te leren van anderen

  Vaak zien we dat zorgorganisaties zelf het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Terwijl we ook snel en slim kunnen leren van succesvolle voorbeelden. Door samenwerking en opschaling van succesvolle voorbeelden kunnen we versnelling geven aan het innovatie- en leervermogen van de Nederlandse gezondheidszorg. We kunnen gebruik maken van digitale leerlessen uit andere landen, zoals e-Estonia in Estland of Mercy Virtual Care center, het eerste virtuele ziekenhuis van de Verenigde Staten.

 5. Realiseer je dat technologie slechts één aspect is in de digitale transformatie

  Een digitale transformatie gaat slechts voor een klein deel over de technologie. De grootste uitdaging bij de implementatie van een digitale strategie gaat over samenwerking, vertrouwen, leiderschap, overwinnen van angst en korte termijn belang versus lange termijn (maatschappelijke) waardencreatie en business model. Zorg voor voldoende verandermanagement kennis en competenties binnen de projectorganisatie van de digitale strategie. Personen die enerzijds de brug kunnen slaan tussen zorg en de technologie en anderzijds het proces van bewustwording en (politiek) draagvlak voor de digitale koers en haar consequenties weten te spelen. Om de juiste vervolgstappen te maken, zal er daarnaast ook ruimte (financieel én tijd) gemaakt moeten worden om voldoende innovatiekracht te bieden om de strategie daadwerkelijk te realiseren.

Meer weten over onze aanpak?

Samen met onze opdrachtgevers in de zorg verkennen wij de huidige situatie en vertalen wij de visie en zorgstrategie naar een digitale strategie. Deze concretiseren wij naar een agenda voor verandering en wij gaan na wat nodig is voor de realisatie. Wij ondersteunen bij het realiseren van businessplannen en het doorvertalen van de strategie tot op teamniveau. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met interne én externe stakeholders. Een succesvolle strategie is immers het resultaat van co-creatie, een transparant proces waar de eindgebruiker en andere relevante partijen actief met elkaar samenwerken en gebruikmaken van elkaars complementaire inzichten, kennis en vaardigheden om te komen tot oplossingen. Meer weten over de digitale transformatie of zelf graag digitale stappen zetten? Neem dan contact op met Philip Idenburg of Sjoerd Emonts.

Bronvermelding

 1. P.J. Idenburg en M. Philippens. Diagnose Transformatie: een toolkit voor grensverleggers in de zorg. BeBright. 2018