In het voorjaar van 2022 nam de VvOCM, Vereniging van Oefentherapeuten, het initiatief voor de ontwikkeling van een visie op de oefentherapie en de oefentherapeut in 2030. De aanleiding was enerzijds de groeiende behoefte van leden om de oefentherapeut als sterk merk te positioneren. Anderzijds speelde de groeiende druk op de eigen organisatie vanwege de hoeveelheid dossiers en projecten, aldus Viola. “Het bleek lastig om zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen te kijken. Het lukte ons onvoldoende om deze perspectieven bij elkaar te brengen”. De VvOCM vroeg BeBright om ondersteuning. 

Samen bouwen aan verandering
De visie werd ontwikkeld met een commissie bestaande uit werkende oefentherapeuten en betrokkenen uit het onderwijs. In negen bijeenkomsten leverden ze input met behulp van diverse interactieve werkvormen. Een klankbordgroep, samengesteld uit belangrijke stakeholders voor de beroepsgroep, zoals zorgverzekeraars, NIVEL en KNGF, gaf op twee momenten reflectie en advies. Tijdens het traject werden de leden geïnformeerd en kregen zij de kans om input te geven via de VvOCM-nieuwsbrief, website en Algemene Vergadering.  

Rollen voor de toekomst
De visie legt de nadruk op volwassenen en kinderen met langdurige klachten of beperkingen in dagelijkse activiteiten. Deze specifieke focus is vertaald in de drie rollen voor de oefentherapeut in het jaar 2030. De eerste rol beschrijft de oefentherapeut als paramedicus die een duidelijke positie binnen het zorgdomein inneemt. De tweede rol benadrukt de oefentherapeut als contextgerichte behandelaar, waarbij de hulpvraag van de cliënt leidend is, in plaats van de diagnose. De derde rol omvat de oefentherapeut als compagnon, waarbij de oefentherapeut kennis en vaardigheden deelt met andere beweegzorgprofessionals om krachten te bundelen. Deze drie rollen en de genoemde focus op mensen met langdurige of aanhoudende klachten of beperkingen, vormen de kern van de visie.   

Volgens Viola onderscheidt deze visie zich van eerdere trajecten door de grondigheid en zorgvuldigheid waarmee de visie tot stand gekomen is. Bovendien is er een intensieve samenwerking geweest met alle opleidingen in de zogenoemde visiecommissie. Dankzij deze samenwerking worden nieuwe oefentherapeuten opgeleid volgens de principes van de nieuwe visie. “Deze visie komt voort uit een diverse groep oefentherapeuten, waardoor zij breed gedragen wordt en voor vele leden herkenbaar is.”  

In gesprek 
Op de vraag wat de visie tot nu toe heeft opgeleverd, antwoordt Viola dat het maken van keuzes haar en het bestuur heeft geholpen om het gesprek met stakeholders aan te gaan. “We kunnen nu duidelijk zeggen waar we voor staan!” Ook het betrekken van belangrijke stakeholders in een klankbordgroep werpt vruchten af. Het biedt Viola’s opvolger, Marianne de Jong, die op 1 september is aangetreden als directeur-bestuurder, de gelegenheid om met hen in gesprek te gaan over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het realiseren van deze visie.  

De visie heeft de vereniging in beweging gezet. Er wordt zowel een veranderagenda als uitvoeringsplan ontwikkeld. De huidige focus ligt op het verspreiden van de visie. Tegelijk is nu het streven dat de leden zich de rollen uit de visie eigen maken. Hiervoor is tijdens het intercollegiaal overleg een tool ontwikkeld.  

Oude en jonge garde 
Natuurlijk waren er uitdagingen. De diversiteit onder de groepsleden, die zich uitstrekte van de ervaren garde tot de nieuwe generatie, met verschillende specialisaties en uiteenlopende opvattingen over hun vak en veranderingen, bracht talloze vraagstukken met zich mee. “Hoe kunnen we met elkaar komen tot een gezamenlijke visie?”, vroeg Viola zich bijvoorbeeld voorafgaand aan het traject af.   

De oplossing lag in het creëren van een veilige omgeving waarin iedereen vrijuit kon spreken. Er werden methoden gebruikt om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Viola vond het verrassend hoe natuurlijk dit proces verliep. Uiteindelijk waren alle leden van de visiecommissie ervan overtuigd dat de visie op de juiste manier is geformuleerd en alle perspectieven zijn meegenomen.  

Mooi afscheid
Viola kijkt met een goed gevoel terug op het traject. De prettige en professionele begeleiding door Dagna Lek en Marjolein Geurts heeft gezorgd voor een open sfeer waarbij er ruimte was voor goede inhoudelijke discussies. Alles wat gezegd moest worden, is gezegd.  

Het feit dat er zo’n doordachte visie ligt, maakt dat Marianne direct aan de slag kan. “Een mooier afscheid dan met dit document kan ik me niet voorstellen. Ik laat de organisatie met een mooi document in handen achter. Het vormt voor mij een mooie afsluiting en maakt dat ik mijn rol met een gerust hart over kan dragen.”  

Benieuwd naar de visie? Je kunt het document hier vinden.

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief. Lees ook ons artikel over de visie van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

Marjolein Geurts

Marjolein Geurts

+31(0)6 46860904
marjolein.geurts@bebright.eu