Visie ontwikkeling

visie ontwikkeling

Een toekomstbestendige visie verbindt en geeft richting en energie

De meest succesvolle organisaties in de laatste 100 jaar hebben in ieder geval één ding gemeen: een heldere visie en ambitie. In tijden van verandering biedt een toekomstbestendige en richtinggevende visie houvast voor organisaties, netwerken of sectoren. Een heldere ambitie geeft een duidelijke stip op de horizon weer, verbindt en geeft energie.

Een toekomstbestendige visie bestaat niet uit holle frasen of slogans, maar zegt op heldere wijze iets over de dieperliggende waarden en ambities van een organisatie, netwerk of sector. En er is een goede balans tussen de duiding van de interne kracht, de toekomstige mogelijkheden en de veranderkracht ten aanzien van de externe ontwikkelingen.

BeBright combineert inside-out met outside-in

BeBright is van mening dat een heldere visie voorwaarde is voor het opstellen van een gedragen en realistische strategie en veranderagenda. Om een sterk inhoudelijke én gedragen visie te ontwikkelen is een goed doordacht proces essentieel. Co-creatie en collaborative learning zijn voorwaarden voor draagvlak. Het in co-creatie met interne en externe stakeholders duiden van de waarden én het hoger doel zorgt dat de visie in essentie gedragen wordt, zowel intern als extern. Op basis van een grondige analyse van relevante trends en ontwikkelingen wordt de ambitie voor de toekomst en daarvoor benodigde kwaliteiten gezamenlijk in kaart gebracht.

Uitgebreide en actuele marktkennis in zorg, wonen, financiële dienstverlening en overheid, samen met het groot aantal ontwikkelde toekomststudies, maakt dat BeBright inhoudelijk grote toegevoegde waarde kan bieden binnen een visieontwikkelingstraject.

Wat levert visieontwikkeling in samenwerking met BeBright op?

  • Een gedragen, inspirerende en toekomstbestendige visie voor organisatie, sectoren of netwerken
  • Doorvertaling van de visie naar een veranderagenda en strategie
  • Handvaten om de visie te laten leven (bijvoorbeeld op het gebied van HR, communicatie)
  • Specifieke aandacht en betrokkenheid van de mensen (boegbeelden, trekkers) die de visie uitdragen en laten leven

Een voorbeeld van visieontwikkeling van een sector is onze boekpublicatie Diagnose Zorginnovatie (2013), het vervolg op Diagnose 2025, waarin de uitdagingen voor de gezondheidszorg, nu én in de toekomst, beschreven zijn.

Onze experts

Ellis Boerkamp

+31(0)6 53 59 35 39
ellis.boerkamp@bebright.eu

Medewerkers-thumb_MauritsVerweij_190x135
Maurits Verweij

+31(0)6 10 03 17 60
maurits.verweij@bebright.eu