+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
VISIE, STRATEGIE & TRANSFORMATIE

Met een heldere visie en een concrete strategie kun je de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. Een visie geeft richting en houvast aan mensen in organisaties, netwerken en sectoren. Als het even lastig is, weet je waar je met elkaar echt voor staat en gaat. Onze opdrachtgevers willen grip op de toekomst en goede keuzes maken in onzekere tijden. Een (deel)strategie maakt keuzes duidelijk en helpt om wendbaar te zijn en samen uitdagingen aan te gaan. Transformeren betekent fundamentele, onomkeerbare veranderingen in visie en werkwijzen van organisaties doorvoeren. Zo verleggen wij grenzen als antwoord op complexe vraagstukken in onze sectoren. Onze transformatieprogramma’s, zoals Ouder Worden 2040, Diagnose Transformatie en Diagnose Voeding & Gezondheid, voeden ons met de nieuwste kennis vanuit grondige analyse en dialoog met de sector.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Visieontwikkeling

Samen nadenken over de toekomst geeft richting aan keuzes voor vandaag en zet de neuzen dezelfde kant op. Wij begeleiden het ontwikkelen van organisatievisies inhoudelijk en procesmatig zo, dat het niet alleen richting geeft maar ook vertrouwen en enthousiasme om daar samen met alle stakeholders aan te bouwen. De basis hiervoor is een goed beeld van de veranderende behoeften en context. Én een balans tussen interne veranderkracht en visie op de toekomstige mogelijkheden. Wij dagen uit met de laatste trends en grondige, beeldende analyses. In co-creatie met mensen van binnen en buiten de organisatie. Met oog voor de verbindende waarden én het hoger doel. Dat zorgt dat visie en ambitie gaan leven voor en richting geven aan iedereen.

Neem contact op

Scenarioplanning

Voor organisaties of netwerken die als basis voor strategische investeringen de langere termijn willen verkennen, ontwikkelen wij toekomstscenario’s. Deze inspireren in inhoud en vorm. En dagen uit tot nieuwe oplossingen in een complexe wereld. Door middel van de zogenaamde transformative scenario planning methode verkennen wij alternatieve toekomstbeelden. Die helpen om nieuwe strategische opties te formuleren en scherpere keuzes te maken voor de middellange termijn. Daarbij blijft het niet bij een langetermijnverkenning, maar vertalen wij het naar concrete opties voor de korte en middellange termijn en draagvlak voor de strategische koers in een complexe omgeving.

Neem contact op

Strategieontwikkeling

De sector is continu in beweging en uitdagingen stapelen zich op. Tijd voor scherpe keuzes. Maar hoe maak je die goed en zorgvuldig? Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen wij strategie. Wij adviseren bij lastige beslissingen, nemen mensen mee en vormen een team dat doorgaat tot resultaat is bereikt. Samen concretiseren wij de strategie naar een operationele aanpak en een actieplan voor vernieuwing. Thema’s als portfoliokeuzes, gezonde bedrijfsvoering, cultuur & leiderschap, nieuwe samenwerkingen, inrichting van organisaties en innovatie van (zorg)processen komen aan de orde.

Neem contact op

Transformatieprogramma’s

Wij begeleiden transformatie(programma’s) op verschillende niveaus: landelijk, regionaal en binnen organisaties. Geïnspireerd door succesvoorbeelden uit onze publicatie [Diagnose Transformatie], werken wij vanuit onze ecosysteem benadering. Dat betekent een open dialoog en gezamenlijk leerproces, dat resulteert in impactvolle innovaties en interventies, die snel kunnen worden opgeschaald naar nieuwe inzichten en nieuwe samenwerkingsverbanden. Thema’s als leiderschap, businessmodellen, gezamenlijke ambities en cultuur en gedrag nemen wij hierin mee. Hierbij hebben wij niet alleen oog voor het leren en innoveren maar ook waar oude werkwijzen en overtuigingen de transformatie in de weg staan. Wij werken gefaseerd om duurzaam een beweging op gang te brengen en aan te sluiten bij wat reeds loopt en waar we gebruik kunnen maken van succesvolle voorbeelden van binnen en buiten de organisatie.

Neem contact op

THE BRIGHT WAY

Visie, strategie of transformatie: in de basis geloven wij in het samen ontwikkelen én realiseren. Wij helpen opdrachtgevers met verfrissende inzichten en een proces dat resulteert in een hernieuwde en gedragen koers in een complexe wereld. Door mensen van binnen en buiten de organisatie te betrekken creëren we energie om te doen en aansluiting te krijgen bij het dagdagelijkse, dat is tenslotte waar vernieuwing echt gebeurt.

UITGELICHT IN VISIE, STRATEGIE & TRANSFORMATIE
Volgende stap op weg naar de Nederlandse Kanker Agenda

Volgende stap op weg naar de Nederlandse Kanker Agenda

De moedige inspanningen en weloverwogen keuzes van het Nederlands Kanker Collectief (NKC) hebben geleid tot 20 doelen op de Nederlandse Kanker Agenda (NKA). Om concrete vooruitgang te kunnen boeken ligt de focus in de komende periode op vijf doelen op het gebied van:...

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Een groeiend en bloeiend voedselsysteem in Zuid-Limburg

Boeren die een eerlijke prijs krijgen voor hun gewassen, trotse inwoners die genieten van lokaal voedsel en toeristen die afkomen op het prachtige landschap en aanlokkelijke regionale producten. Met dit doel startte de Rabobank Kring Limburg in 2020, in nauwe...