Ons zorg en ondersteunings-systeem staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we zorg en ondersteuning toegankelijk en van goede kwaliteit zonder dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl de zorgvraag wel toeneemt? Hoe krijgen we werkelijk tijd om samen met mensen een passend antwoord te vinden op hun zorg- of ondersteuningsvraag? En hoe gaan we om met de werkdruk en personeelstekorten in de zorg en ondersteuning? BeBright ontwikkelde een tool om op zoek te gaan naar antwoorden.

Op zoek naar antwoorden

BeBright heeft samen met vele anderen een reis afgelegd op zoek naar antwoorden op deze vragen. Die reis begon twee jaar geleden met de vraag waarom transformaties op sommige plekken wél lukken en op andere niet, terwijl elke organisatie dezelfde systeembelemmeringen kent. Ook zijn de contouren zichtbaar van de toekomst van zorg en ondersteuning: nieuwe technologieën maken de zorg en ondersteuning persoonlijker, preventiever, predictiever en participatiever. De mens zal centraal staan, niet de patiënt. En we zetten steeds meer in op het voorkomen van ziekte, in plaats van het behandelen ervan. Een toekomstbeeld wat alleen werkelijkheid gaat worden als niet alleen innovatie, maar ook transformatie plaatsvindt. De lessen die we in deze reis tot nu toe hebben geleerd zijn gevat in een publicatie: Diagnose Transformatie.

Alleen innovatie is niet genoeg

Incrementele veranderingen blijken niet langer genoeg. Deze incrementele oplossingen zijn vaak te typeren als innovaties: het zijn vernieuwingen die plaatsvinden binnen bestaande structuren. Nieuwe oplossingen zijn nodig binnen -maar vooral ook over- de grenzen van organisaties die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning. Deze nieuwe oplossingen zijn te typeren als transformatie: een fundamentele, vaak onomkeerbare, verandering in visie en werkwijze van een organisatie. Hiervan zien we nog weinig voorbeelden bij de lokale overheid.

Op weg naar vernieuwing en impact

Gemeenten zijn al actief bezig met veranderingen: overal zien we nieuwe initiatieven en andere manieren van samenwerken tussen partners en gemeenten. Deze initiatieven, die vaak incrementele veranderingen beogen, vormen een goede basis voor transformatie. Ze zorgen voor meer begrip tussen organisaties, brengen vernieuwers in contact met elkaar en leveren zo inspiratie en een basis voor transformatie. Overzicht over de, vaak talrijke, initiatieven is dan nodig: wat doen we al? Welk doel streven we na? Om gemeenten te helpen hierover in gesprek te gaan heeft BeBright de roadmap sociaal domein ontwikkeld. Deze roadmap geeft een overzicht van de stappen en elementen waarmee gemeenten aan de slag kunnen om toe te werken naar de toekomst van zorg en ondersteuning. De roadmap helpt zo om overzicht te krijgen in de ondernomen stappen en inspireert gemeentenover mogelijke vervolgprojecten of samenwerkingsverbanden, op weg naar de toekomst van zorg en ondersteuning.

Meer weten?

Voor meer informatie over diagnose transformatie bezoek www.diagnosetransformatie.nl. U kunt ook het boek bestellen op managementboek,of de samenvatting downloaden.

Voor meer informatie over wat BeBright voor uw gemeente kan betekenen kunt u contact opnemen met Philip J. Idenburg via philip.idenburg@bebright.eu of Romy Smith via romy.smith@bebright.eu.