Dr. Ir. Maurits J. Verweij

“X”

techneut – zorg waarde – smart – Brabo – harde noot, zachte toon- Spaans – wandelaar – PSV – groot hart – rust -werkende oplossingen – family man – creatief in oplossingen – consultant – luisterend oor


Maurits Verweij is verbonden aan BeBright voor projecten op het gebied van strategie-implementatie, innovatie en organisatieontwikkeling. Hij heeft bijna 25 jaar ervaring als organisatieadviseur in industrie, zorgsector en semi-overheid. Hij opereert daarbij op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus als verbinder tussen mensen, processen en organisatie. Zijn werkwijze wordt gekenmerkt door de begrippen pragmatisch, creatief, integer en impactvol. Strategie-implementatie met een harde noot en een zachte toon.

Reeds vanaf zijn studie Technische bedrijfskunde aan de TU Eindhoven is het ‘werkend krijgen van oplossingen’ zijn drijfveer. Hij promoveerde op “Participatief herontwerp van productieorganisaties in het MKB”. Na zijn studie begon Maurits zijn carrière bij Berenschot met de ontwikkeling en het uitvoeren van benchmarks, proces- en organisatieontwerp. Werkte hij in het begin van zijn carrière voornamelijk in de industrie, later breidde dat uit naar zakelijke dienstverlening en de Not For Profitsector.

Van 2004 tot 2009 was hij als directeur organisatieadvies verbonden aan Smart Group, een adviesorganisatie in grootschalige ombouwprocessen. Daarna heeft hij zich gespecialiseerd in de zorgsector bij ADC Performance Improvement . Het creëren van ‘Zorg voor Waarde’ stond daarbij centraal: hoe kun je (financiële) ruimte creëren om strategische, kwalitatieve en innovatiedoelstellingen te realiseren?

Maurits publiceert regelmatig over zijn werk, zoals in Holland Management Review Over ‘Sturing of zelfsturing: Paradox of panacee’, in Het Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken over ‘De sociotechniek als oerstructuur’ en voor de Barometer Maatschappelijk Vastgoed over ‘Vastgoed voor de Caring Community’.

Maurits blijft ‘bright’ door uit te dagen en zich uit te laten dagen. Af en toe verruilt hij de (digitale) snelweg van het leven voor het lange afstandswandelpad of een rondrit door Spanje.

Maurits verbindt organisaties intern en extern totdat het werkt.

Een kijkje in de keuken van Maurits:

Contact: +31(0)610031760

E-mail: maurits.verweij@bebright.eu


Diagnose Zorginnovatie

Diagnose Zorginnovatie gaat over concrete beleidsadviezen voor het versterken van innovatie en ondernemerschap in de zorg. Een beweging van zorgprofessionals, patientenorganisaties en bedrijven die zich betrokken voelen bij de Nederlandse gezondheidszorg. Diagnose Zorginnovatie heeft een eigen website. Meer weten? Klik hier

Diagnose Zorginnovatie

HR voor Vitale zorgorganisaties

Personeelskosten maken 70% uit van de totale zorgkosten. De vraag om doelmatige inzet van personeel hand in hand te laten gaan met kwaliteit van de zorg is super-actueel. Een efficiënte personeelsplanning als onderdeel van een strategisch HR-beleid biedt nieuwe kansen en oplossingen. Lees meer!

HR voor Vitale zorgorganisaties

Lokale Zorgfoto

Voor diverse regio’s maakten we een vertaling van landelijke ontwikkelingen naar de lokale markt.  In opdracht van Rabobank Utrechtse Heuvelrug deden we zo’n scan en verkenden we kansen en bedreigingen voor de toekomst. In de stad Helmond resulteerde een vergelijkbare studie in een infographic over de ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod in Helmond Binnenstad. Klik hier om meer te lezen over dit project.

Lokale Zorgfoto

Uw innovatief project te baas

Bent u projectleider van een innovatief project met veel onzekerheid?  Zijn creatief en nieuw de belangrijkste specificaties van uw eindproduct? In 2014 organiseren we weer twee open inschrijvingen voor onze training project management voor innovatieve projecten. Klik hier voor meer informatie.

Uw innovatief project te baas

Met de blik naar buiten

In een drietal bijeenkomsten, twee met het management team van SOVAK en een gezamenlijke bijeenkomst met het management team en de Raad van Toezicht is gewerkt aan het strategisch beleidsplan voor de komende 4 jaar. Resulterend in tien strategische projecten voor de komende 4 jaar. Klik hier om meer te lezen!

Met de blik naar buiten

Training Project Management

Innovatie(ve) projecten kenmerken zich door een hoge mate van onzekerheid en nieuwheid. Met de ‘BeBright Project management training voor innovatie(ve) projecten’  ondersteunen wij uw organisatie en uw projectleiders om innovatieve projecten tot een succes te maken. Klik hier om meer te lezen!

Training Project Management

Vitaliteitsscan

In 2014 brachten BeBright en Rabobank de Kempen de vitaliteit van De Kempen in beeld. Klik hier om meer te lezen. 

Vitaliteitsscan

Gemeenten van de Toekomst

Gemeenten staan met de decentralisaties in het sociale domein voor een enorme uitdaging. De aandacht gaat op dit moment vooral uit naar de transitie: hoe komen we van een rijks- naar een gemeentelijke verantwoordelijkheid? Hoe zorgen we ervoor dat dit allemaal rond komt? Een veel uitdagender vraagstuk is hoe toe te werken naar de transformatie als na de daadwerkelijke decentralisatie de kans ontstaat om anders te werken en te organiseren. Download de PDF

Gemeenten van de Toekomst