+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Michiel Wassenaar, directeur Thuis & Herstel bij Zonnehuisgroep Amstelland lanceert wijkzorgamstelveen.nl

De drie grootste wijkzorgorganisaties van Amstelveen – Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland – werken intensief samen aan toegankelijke en kwalitatieve wijkzorg. Met projectleiders van BeBright hebben zij een gezamenlijke website gelanceerd als centrale ingang voor het aanvragen van wijkzorg. Wijkverpleegkundigen kennen elkaar en verdelen de aanvragen onderling. Dit is ook prettig voor verwijzers: zij kunnen via één centrale ingang wijkzorg voor hun patiënten aanvragen.

Steeds meer mensen hebben – steeds complexere – wijkzorg nodig, terwijl het aantal zorgverleners niet stijgt. Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland werken daarom al jaren met elkaar samen. “We delen bovendien dezelfde visie op zorg in de wijk”, zegt Michiel Wassenaar, directeur Thuis en herstel van Zonnehuisgroep Amstelland. “En dankzij de daadkrachtige begeleiding van BeBright heeft de samenwerking afgelopen jaar een vlucht genomen.”

Nieuwe werkwijze
De nieuwe werkwijze begint met een duidelijke verwijzing. “De huisarts legt uit dat er een wijkverpleegkundige langskomt om de zorgvraag samen met de cliënt te onderzoeken, en dient vervolgens de aanvraag in via de centrale website”, zegt Jacomien de Jong van Amstelland Zorg. “Heel prettig, want voorheen waren zij veel tijd kwijt met het vinden van beschikbare wijkzorg.”

Alle aanvragen worden dagelijks in gezamenlijk overleg verdeeld door de wijkteams. Ze bespreken wie er de zorgvraag het best kan oppakken. Als niemand plek heeft, bedenken ze samen een oplossing voor de zorgaanvrager. Tijdens het eerste bezoek onderzoekt een wijkverpleegkundige samen met de patiënt wat hij of zij nog zelf kan doen. Hierbij maken zij gebruik van het  “5-stappen model” waarbij je verschillende mogelijkheden onderzoekt. Is er een naaste die kan helpen? Welke hulpmiddelen, zoals een druppelbril, medicijndispenser en beeldbellen, zijn geschikt? Kan er ook via de gemeente of het sociale domein zorg of ondersteuning ingezet worden? De bevindingen worden teruggekoppeld naar de verwijzer en naar de patiënt. Zo is voor iedereen duidelijk wat wijkzorg doet en wordt de tijd zo slim mogelijk besteed.

Werkwijze samenwerking wijkzorg Amstelveen

De werkwijze van WijkzorgAmstelveen.nl

Samenwerking maakt sterker
Een groot voordeel van de nieuwe werkwijze is dat de wijkverpleegkundigen van de verschillende organisaties elkaar beter leren kennen. “Dat is heel prettig, want de werkdruk is hoog”, zegt wijkverpleegkundige Marieke van Veen van Amstelring. “Dankzij de samenwerking staan we veel sterker. We kunnen erop vertrouwen dat de zorg aan ‘onze’ patiënten gewoon doorgaat, op de manier zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Er zijn korte lijnen en we kunnen snel overdragen. Dat is ook heel prettig voor patiënten.”

Angelique Schuitemaker, Bestuurder Brentano: “De nieuwe werkwijze is ook goed voor onze medewerker. Zij zijn dit project gestart, omdat ze elke dag de druk ervaren. Dankzij de pilot voelen ze zich gesteund door een groep ‘nieuwe’ collega’s die kunnen helpen om alles rond te krijgen. Ze voelen zich minder kwetsbaar en hebben plezier in het sparren met elkaar”.

Deze samenwerking zet wijkverpleegkundigen dus in hun kracht. Zij zijn immers opgeleid om zelf, samen met de cliënt, regie te voeren op de invulling van zorgvragen. In groepsgesprekken die BeBright begeleidde bleek echter dat zij vaak stevig in hun schoenen moeten staan om deze rol te pakken. Verwijzers scheppen soms verkeerde verwachtingen bij de cliënt: “Maar de huisarts zei…” Om heldere afspraken te maken over de rol van wijkzorg en de verwachtingen die je hierover schept richting cliënten zijn dialogen tussen verwijzers en wijkverpleegkundigen georganiseerd. Een waardevolle stap in het versterken van de samenwerking met verwijzers, die de komende tijd nog verder zal moeten ontwikkelen.

De pilot startte met een feestelijke kick-off met wijkteams, verwijzers en regionale stakeholders

Tijdens de pilot hebben de organisaties, begeleid door BeBright, veel geleerd over deze werkwijze. De ambitie is om de nieuwe werkwijze in 2024 verder te brengen. Bijvoorbeeld door andere typen wijkzorg (casemanagers dementie, technische zorg) toe te voegen aan het aanmeldpunt. Benieuwd naar het implementatieproces en lessen van de pilot? Neem contact op met Daphne Moeradi via daphne.moeradi@bebright.eu.

IZA doelen in de praktijk brengen
Dit project sluit aan bij de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze doelstellingen vragen om grote veranderingen binnen organisaties en samenwerkingsverbanden. Wij als BeBright helpen opdrachtgevers om plannen tot uitvoering te brengen. In onze aanpak combineren wij bovenstroom (strategie, structuur en processen) en onderstroom (belangen, cultuur en leiderschap) om implementaties goed en gedragen te laten landen. Onze projectleiders zijn hands-on en brengen samen met belanghebbenden verandering in de praktijk. Hulp nodig bij de realisatie van plannen? Neem contact op met Arjo Mans of Bo Fokkes.

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

Arjo Mans

Arjo Mans

+31(0)6 53 64 83 29
arjo.mans@bebright.eu

Daphne Moeradi

Daphne Moeradi