De gemeente Venray staat voor grote opgaven op het gebied van wonen en zorg. Zo is op dit moment de bestaande woningvoorraad onvoldoende afgestemd op toekomstige ontwikkelingen. Daarom heeft de gemeente Venray onder begeleiding van BeBright gewerkt aan een actieplan Wonen & Zorg. Jan Jenneskens, wethouder in die gemeente, vertelt over dit traject.

Een gezamenlijk beeld als beginpunt
Voor een gedragen actieplan Wonen & Zorg voor de gemeente Venray was een gezamenlijk beginpunt nodig om de urgentie duiden. Door het maken van een regiobeeld is die urgentie toonbaar, zichtbaar en bespreekbaar geworden. Verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen, waaronder bevolkingsgroei, dubbele vergrijzing en druk op de woningmarkt, zijn waarneembaar in de gemeente Venray. Deze trends hebben invloed op de vraag naar passende woningen voor alle inwoners – voor nu en de toekomst.

“Om een langetermijnvisie met elkaar te formuleren, moet je eerst vaststellen wat er op je afkomt. Wanneer je voldoende achtergrondkennis en gevisualiseerde feiten hebt over die ontwikkelingen, kun je met een coalitie van partijen bepalen waar je naartoe wilt bewegen.” – Jan Jenneskens

Op weg naar een gedragen actieplan
Naast het faciliteren van een gezamenlijk beginpunt, zijn tijdens dit traject verschillende andere kansen benut om te komen tot een gedragen actieplan Wonen & Zorg en visie Zorgaanbod. De eerste kans was het vroegtijdig betrekken van de relevante stakeholders bij het opstellen van het plan. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid werd ervaren door alle partijen en dat er een coalition of the willing is ontstaan. Jan Jenneskens hierover: “Dankzij de inzet van de deelnemende stakeholders en BeBright is het resultaat, dat in betrekkelijk korte tijd is gerealiseerd, heel goed voor de aanpak op lange termijn”.

Als tweede kans gaf Jan Jenneskens aan dat werkvormen, waaronder een drietal dialoogsessies, veel toegevoegde waarde hebben geleverd aan het proces. “Tijdens de dialoogsessies was er voor iedere deelnemer ruimte om input te leveren en naar deze input is door iedereen goed geluisterd.”

Tot slot onderschrijft Jan Jenneskens het volgende: “De grootste stap voorwaarts is geweest dat in de samenwerking met BeBright de trekkende rol van de gemeente een meer ondersteunende en faciliterende rol is geworden. En ik ben blij dat we op basis van de visie en de gedeelde agenda letterlijk handtekeningen zetten en ‘samen op pad gaan’”.

Het moment van doorbraak
De echte doorbrak ontstond tijdens de derde bijeenkomst. Alle deelnemende partijen gingen  in gesprek over de richting waarin de gemeente Venray zou moeten bewegen als het gaat om de toekomst voor wonen en zorg. Jan Jenneskens: “Ik had geen coalitie en nu heb ik er wel een, dat is het grote verschil. Eerder voerde iedereen het gesprek vanuit eigen belang. Nu is er een gezamenlijke coalitie die samen gaat werken aan de verdere vooruitgang van wonen en zorg in de gemeente Venray. Er werd letterlijk gevraagd ‘wie gaat er mee in dit traject’ waarbij de deelnemende partijen hun hand opstaken”.

Een terugblik op de samenwerking tussen Gemeente Venray en BeBright
Dit was een traject waarin we vanuit de grote uitdagingen in het vraagstuk wonen en zorg een optimistisch kader hebben gevormd dat kansen biedt om duidelijk richting te kiezen voor de toekomst.” – Jan Jenneskens

Ben je benieuwd naar de resultaten van de samenwerking met Gemeente Venray of wil je meer weten over het versterken van regionale samenwerking? Neem dan contact op met Jules Coenen of Hidde van den Akker

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

AAN DE SLAG?

Neem contact op! 

Jules Coenen

Jules Coenen

+31(0)6 51835046
jules.coenen@bebright.eu

Hidde van den Akker

Hidde van den Akker