+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Het onderwerp zorgtransformatie is relevanter dan ooit. De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat we de zorg heel anders moeten én kunnen inrichten. Alleen zo kunnen we haar betaalbaarheid en toegankelijkheid garanderen richting de toekomst. Voor die bestuurders en zorgprofessionals die aan het roer van de zorgvernieuwing staan, biedt de publicatie ‘Diagnose Transformatie’ ondersteuning om hier met de juiste tools sturing aan te geven.

Met trots presenteert BeBright vandaag de tweede druk van Diagnose Transformatie. Vier jaar geleden startten auteurs Philip J. Idenburg en Monique Philippens met vele dromers, denkers, doeners en durfals de ‘Diagnose Transformatie reis’. Het doel van die reis was om een antwoord te vinden op de vraag hoe we zorgtransformatie kunnen versnellen. Hierbij was het startpunt een gedeelde ambitie en sense of exitement in plaats van de bedreiging op de toekomstbestendigheid van de zorg.

Versnelling van zorgtransformatie
Sindsdien is er al veel veranderd. We hebben de versnelling van zorgvernieuwing en zorgtransformatie in de praktijk gebracht en het topic zorgtransformatie is samen met onze toolkit in meerdere opleidingscurricula opgenomen. Ook inspirerend zijn de vele Nederlandse en buitenlandse voorbeelden waar transformatie ondanks regelgeving, bestaande bekostigingssystemen, infrastructuur en kortetermijnbelangen mogelijk blijkt te zijn. Dit is mede bereikt door een juiste coalitie, visie, lef en doorzettingsvermogen.

“Grensverleggers kiezen ervoor om juist ook gedurende de crisis de verbindingen over de organisatiegrenzen heen te verstevigen en verder uit te bouwen naar een duurzame coalition of the doing. Zij werken aan het bouwen van een gemeenschappelijke visie, met oog voor ieders eigen belang.”
– 
Monique Philippens, auteur Diagnose Transformatie

Het is zeer bewonderingswaardig hoe zorgorganisaties met grote inzet, toewijding en flexibiliteit samenwerken om de gevolgen van de coronapandemie zoveel mogelijk te beperken. De eerste fase heeft geleid tot groot leed op zowel menselijk als economisch gebied. Toch zien we ook positieve effecten van de crisis: de collatoral gifts (zoals hier eerder beschreven). Zo stond naastenliefde weer centraal en kwam de digitalisering en innovatie in de zorg in een stroomversnelling.

Leiderschap noodzakelijk in tijden van crisis
Of de crisis een positieve aanjager van zorgtransformatie zal zijn, hangt sterk af van de mate waarin zorgorganisaties en hun coalities beschikken over het adaptief vermogen om hierop in te spelen. De coronacrisis bevestigt de conclusies getrokken uit het leiderschapsonderzoek dat we uitgevoerd hebben in het kader van Diagnose Transformatie. Korte termijn sturing op de crisis en continuïteit van de zorg is belangrijk. Daarnaast vraagt het om het managen van consequenties op middellange termijn. Transformationele leiders moeten de crisis weten om te zetten in blijvende vernieuwing.

“Als de Coronacrisis één ding duidelijk gemaakt heeft is dat als we zorg van morgen toegankelijk en betaalbaar willen houden, (digitale) zorgtransformatie essentieel is! Met technologie niet als doel maar als enabler. Geen kleine incrementele innovatie in reeds verouderde zorgprocessen maar radicale vernieuwing die resulteert in betere ervaren zorg en kwaliteit van leven voor zowel de patiënt/cliënt als zorgprofessional.”
– Philip J. Idenburg, auteur Diagnose Transformatie

Wat denkt u? Wachten we op de volgende crisis of grijpen we dit cruciale moment aan om met elkaar die verandering door te gaan en de frictie(kosten) samen op te lossen?

Diagnose Transformatie – een toolkit voor grensverleggers in de zorg is hier te bestellen.