Jiska de Wit

 

Jiska de Wit

+31(0)6 24 51 86 74
jiska.dewit@bebright.eu

Over mij

Gezondheid voor iedereen, ongeacht je inkomen of opleidingsniveau – hoe mooi zou dat zijn. Voor dat doel zet ik me elke dag met veel energie in. Mijn inspiratie haal ik uit gesprekken met mensen, maar ook uit beeldende kunst, muziek, boeken en films. Mijn twee opgroeiende zoons houden mij met beide benen op de grond.

Mijn kennis en ervaring 

De afgelopen 20 jaar heb ik me als ontwerper, leidinggevende, programmamanager en directeur beziggehouden met innovatie en strategie in medische technologie, farma en digitale zorg. Mijn achtergrond als ontwerper gebruik ik om oplossingen te ontwikkelen, te verbeelden en via experimenteren steeds te leren wat werkt, en wat beter moet. Mijn opgedane kennis over innovatie, het zorgstelsel, medische technologie en zorg-ict wil ik inzetten om zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. Technologie zal ons daarbij zeker helpen, maar alleen als in het ontwerpen en ontwikkelen de behoeften van de mens voorop staat.

Ik ben trots op… 

Nieuwe oplossingen ontwikkel je niet alleen. Een diverse groep mensen met verschillende perspectieven samenbrengen om complexe problemen op te lossen, dat geeft mij energie. Op die manier heb ik digitale zorgpaden, AI-oplossingen en strategieën voor digitale zorg ontwikkeld en geïmplementeerd. Impact is er alleen als je oplossing daadwerkelijk gebruikt wordt en als het patiënten of zorgverleners echt helpt. Dat geldt net zo goed voor een digitale zorgoplossing, een samenwerking, als voor een nieuwe strategie.

Mijn uitgelichte projecten

Een frisse kijk op wonen en zorg

Een frisse kijk op wonen en zorg

Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties staan voor een forse opgave in wonen voor kwetsbare groepen. Er is een groeiende behoefte aan geschikte woningen voor uitstromers uit beschermd wonen, statushouders, oorlogsvluchtelingen, maar de grootste groep...

Nederlandse Kanker Agenda: gezamenlijk doelen stellen voor 2032

Nederlandse Kanker Agenda: gezamenlijk doelen stellen voor 2032

We staan voor grote uitdagingen op het gebied van kanker in Nederland en de urgentie is groot. Nederland heeft een hoog aantal mensen dat kanker krijgt en ook het aantal mensen dat overlijdt door kanker is hoger dan gemiddeld in Europa. Ook blijft ondanks de grote...