onze Partners

Samen maken we het verschil

Institute for Positive Health

BeBright is implementatiepartner van Institute for Positive Health (iPH). iPH is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. iPH wil de beweging rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg ligt de focus doorgaans op de aandoening van mensen. De aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet (alleen) op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Partner Positieve Gezondheid
Drukwerk

Arrangementenmonitor

Sinds 2015 ondersteunt de Arrangementenmonitor gemeenten en zorgorganisaties met de monitoring van hun samenwerking en gezamenlijk transformatie-opgave. De Arrangementenmonitor is een brede integrale monitor waarin gegevens van gemeentelijke ondersteuning (Wmo, Jeugd en Participatiewet), Zvw, UWV en GGD bij elkaar worden gebracht, geanalyseerd en op wijk- en/of doelgroepniveau worden gepresenteerd. In samenwerking met BeBright wordt de integrale monitor ingezet in samenwerkingsregio’s voor o.a. het opstellen van regio opgaven, beleidsanalyses en effectmetingen.

 

National eHealth Living Lab (NeLL)

Het National eHealth Living Lab (NeLL) is het onafhankelijke kennisnetwerk voor eHealth. Samen met onderzoekers, experts en (ervarings-)deskundigen wordt binnen het netwerk intensief gewerkt aan de ontwikkeling van doelmatige eHealth toepassingen. Door wetenschappelijk onderzoek te doen naar eHealth en alle inzichten te delen met het veld, draagt NeLL bij aan volledige integratie van eHealth in bestaande zorgprocessen. Aangezien alleen dan de potentie van eHealth optimaal zal worden benut. Naast kort- en langdurend onderzoek naar eHealth loopt NeLL voorop bij het ontwikkelen van validatiemethodieken en heeft een voortrekkersrol bij de totstandkoming van internationaal geldende eHealth-standaarden.

Om bewezen effectieve technologieën sneller op te kunnen schalen in zorg, bundelen het NeLL en BeBright o.a. hun expertise in de realisatie van de jaarlijkse editie van Zorg Enablers. Kijk ook op www.zorgenablers.nl.

advies innovatie zorg
innovatie zorg consultancy

ICODA

Het adviesbureau ICODA European Affairs is sinds 1991 actief op het gebied van Europese belangenbehartiging. Het kantoor van ICODA is gevestigd midden in de Europese wijk van Brussel. Vanuit deze centrale positie verlenen wij diensten aan het bedrijfsleven, nationale en lokale overheden, NGO’s, de Europese Commissie en Europese koepelorganisaties.

Op het gebied van Europese belangenbehartiging ondersteunt ICODA opdrachtgevers bij het opstellen van een heldere strategie ten behoeve van lobbyactiviteiten en communicatie met de Europese instellingen. Het analyseren van nieuwe Europese ontwikkelingen en de invloed hiervan op de activiteiten van de cliënt staat daarbij centraal. Onze adviseurs combineren actuele kennis van het Europese besluitvormingsproces met gedegen praktijkervaring.

 

Bizaline

In samenwerking met Bizaline zet BeBright AgileOGSM™ in bij zorgorganisaties voor impactvolle realisatie van strategie. Uit ervaring weten we namelijk dat een strategisch plan maken één ding is, maar succesvolle uitvoering vraagt om extra aandacht. Bizaline heeft ervaring met de ondersteuning van organisaties bij het bereiken van hun doelen door trainingen, tools en procesverbeteringen rondom strategische executie.

“Guiding you through reality”

Bizaline biedt een aantal tools om je als organisatie op koers te houden: OGSM Software, MyContractmanager, MyProgramanager, PlanDo. Ze geven trainingen in de door hen zelf ontwikkelde methode AgileOGSM om competenties in de strategische uitvoering te versterken.

Onze adviseurs helpen je om de processen in strategische uitvoering op orde te krijgen, inclusief het opstellen van doelenbomen, monitoring en rapportages, compliance management en risicomanagement.

 

Bizaline