onze Partners

Samen maken we het verschil

Institute for Positive Health

BeBright is implementatiepartner van Institute for Positive Health (iPH). iPH is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. iPH wil de beweging rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg ligt de focus doorgaans op de aandoening van mensen. De aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet (alleen) op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Meer weten over Positieve Gezondheid en het Institute for Positive Health? Kijk op www.iph.nl.

 

Partner Positieve Gezondheid

Arrangementenmonitor

Sinds 2015 ondersteunt de Arrangementenmonitor gemeenten en zorgorganisaties met de monitoring van hun samenwerking en gezamenlijk transformatie-opgave. De Arrangementenmonitor is een brede integrale monitor waarin gegevens van gemeentelijke ondersteuning (Wmo, Jeugd en Participatiewet), Zvw, UWV en GGD bij elkaar worden gebracht, geanalyseerd en op wijk- en/of doelgroepniveau worden gepresenteerd. In samenwerking met BeBright wordt de integrale monitor ingezet in samenwerkingsregio’s voor o.a. het opstellen van regio opgaven, beleidsanalyses en effectmetingen. Lees hier over de Arrangementenmonitor.

 

Drukwerk
Adviesbureau zorg

ICODA

Het adviesbureau ICODA European Affairs is sinds 1991 actief op het gebied van Europese belangenbehartiging. Het kantoor van ICODA is gevestigd midden in de Europese wijk van Brussel. Vanuit deze centrale positie verlenen wij diensten aan het bedrijfsleven, nationale en lokale overheden, NGO’s, de Europese Commissie en Europese koepelorganisaties.

Op het gebied van Europese belangenbehartiging ondersteunt ICODA opdrachtgevers bij het opstellen van een heldere strategie ten behoeve van lobbyactiviteiten en communicatie met de Europese instellingen. Het analyseren van nieuwe Europese ontwikkelingen en de invloed hiervan op de activiteiten van de cliënt staat daarbij centraal. Onze adviseurs combineren actuele kennis van het Europese besluitvormingsproces met gedegen praktijkervaring. Lees hier meer informatie over ICODA.