BeBright heeft Rabobank Rijk van Nijmegen en de 7 gemeenten uit de regio (Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar) ondersteund bij het versterken van de kracht van het Rijk van Nijmegen. Met een regionale scan, 8 dialoogsessies met inwoners, overheid, onderwijs en ondernemers, een projectagenda en de opbouw van een regionale community heeft BeBright een plan ontworpen om de regio verder te helpen.  

Het Rijk van Nijmegen is een gebied met veel potentie. Zowel op sociaal als economisch gebied liggen er veel gemeenschappelijke vraagstukken en kansen. De potentie en kansen worden onvoldoende benut. In het verleden zijn meerdere onderzoeken gedaan die laten zien dat actie nodig is. Alleen door krachten te bundelen kunnen de kansen verzilverd worden. Het is een traject van, voor en door de regio. Het gaat om co-creatie: publieke partijen, bedrijven en inwoners zijn betrokken. Beoogd resultaat van deze unieke samenwerking was een concrete projectagenda die de kracht van de regio versterkt op vier thema’s: ‘Werk, innovatie en onderwijs’, ‘Zorg en welzijn’, ‘Wonen en leefbaarheid’ en ‘Duurzaamheid’.

Vitaliteitsscan Rijk van Nijmegen 2025

Sociaaleconomische scan op 4 thema’s

De scan bestaat uit een analyse van kwalitatieve en kwantitatieve databronnen. Naast deskresearch en interviews met experts is er input meegenomen uit een stuurgroep, bestaande uit ca. 50 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs-, welzijns-, woon- en zorginstellingen, overheid en studenten uit de regio. De resultaten van de scan zijn gepresenteerd in 8 infographics. Op basis van de scan zijn met de stuurgroep en projectgroep de 30 grootste kansen voor de regio geïdentificeerd, waaronder het verbeteren van het woon- en zorgklimaat voor ouderen en het versterken van de toeristische sector door in te zetten op de recreatiemogelijkheden, cultuur en het benutten van groen en natuurterrein. 

Dialoogsessies Rijk van Nijmegen 2025

In gesprek met stakeholders

In 8 dialoogsessies gingen 50 inwoners per gemeente (ondernemers, vertegenwoordigers van woon-, zorg- en onderwijsinstellingen, de gemeente en individuele burgers) met elkaar in gesprek over de belangrijkste resultaten van de scan en de 30 kansen. Met ondersteuning van KEO en MeetingSphere heeft het totale netwerk van ruim 400 personen en organisaties meegedacht en toegewerkt naar ruim 100 mogelijke initiatieven en projecten die kunnen inspelen op de kansen voor de regio.

Projectveiling Rijk van Nijmegen 2025

Community aan de slag met projecten

Uit de dialoogsessies kwamen 40 concrete projecten en projectconcepten. Deze zijn gepitcht aan de stuurgroep. Middels een veiling konden stuurgroepleden hun steun betuigen of zich verbinden aan een project. Op deze manier zijn 26 projecten verbonden aan een aanjager of hebben een aantal communityleden die zich vanaf nu hard gaan maken voor de realisatie of zichtbaarheid. Sommige projecten zijn zelfs al van start gegaan, zoals de Grijze-Pakken-Pizza-Party. Een bijzonder project waar jongeren in gesprek gaan met de ‘grijze pakken’ van de regio om samen na te denken over de uitdagingen, kansen en oplossingen rondom relevante leefbaarheidsvraagstukken.

De Marktplaats

Bestaande projecten worden regionaal zichtbaar gemaakt, met andere bestaande initiatieven en netwerken in de regio verbonden en tevens versterkt door kennis toe te voegen. Nieuwe projecten worden op een platform aangeboden om regionaal sterker te worden en aanjagers aan te trekken die deze projecten verder brengen.

Bekijk de marktplaats Rijk van Nijmegen

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met Ellis Boerkamp (ellis.boerkamp@bebright.eu).