Op 3 maart 2020 start een bijzondere masterclass Positieve Gezondheid. Deze is speciaal bedoeld voor bestuurders in de zorg die vorm willen geven aan Positieve Gezondheid in hun organisatie. Wat vraagt dat aan anders kijken, werken en organiseren? Initiatiefnemers zijn BeBright en iPH.

Vanwege de gezondheidswinst en gezondheidswelzijn die naar verwachting valt te boeken, krijgen steeds meer bestuurders belangstelling voor Positieve Gezondheid. Gelukkig maar, want juist zij hebben de sleutel in handen voor de transformatie die het gedachtegoed teweegbrengt. Dat stelt Ellis Boerkamp, partner en adviseur bij BeBright. ‘Bestuurders vormen namelijk de verbinding tussen patiënt, organisatie en regio. En hun grootste uitdaging is balanceren met alles wat zich voordoet tijdens die transformatie.’

Omgaan met uitdagingen

Zo zal de bestuurder eerst moeten verkennen of hij wel brood ziet in Positieve Gezondheid en wat het ambitieniveau is. Dan komt er een fase van experimenteren om te achterhalen wat werkt en wat niet. Vervolgens is het zaak om wat beloftevol is te implementeren en te borgen. Al die fases brengen hun eigen uitdagingen met zich mee. ‘De kansen die je waarneemt, kunnen bijvoorbeeld op gespannen voet staan met gemaakte productieafspraken. Met bestaande werkprocessen. Met hoe je onderling samenwerkt. Hoe ga je dat met elkaar oplossen? Hoe ga je sturen op wat werkt? Kun je straks de prestaties van je organisatie nog wel meten met dezelfde indicatoren als voorheen?’

Denk groot, begin klein

Vooruitlopend op de masterclass heeft Boerkamp vast twee tips. De eerste heeft vooral betrekking op een goede start. ‘Denk eerst groot en formuleer een collectieve ambitie, liefst zelfs op regioniveau. Daarna begin je klein. Pakt dat kleine goed uit, ga dan snel opschalen. Dat grote denken, die grote ambitie heb je daarbij wel nodig. Zomaar met iets kleins beginnen, zonder dat er een groter verbindend beeld is, kan leiden tot versnippering en een gebrek aan richting. Ik denk dat dat een gemiste kans is.’

Aandacht voor de onderstroom

De tweede tip is om oog te hebben voor de ‘onderstroom’ die door de verandering op gang komt. ‘Zekerheden loslaten, doet iets met mensen. Het is belangrijk om zicht te houden op wat er loskomt en om daarover in gesprek te gaan. Wat betekent het als het cliëntcontact er anders uit gaat zien? Waar nemen we voortaan wel of niet de tijd voor? Hoe gaan we vanuit de cliëntbehoefte ons aanbod anders vormgeven? Het vraagt moed om anders te kijken en anders te organiseren.’

Opzet van de masterclass

In het licht van deze tips start de masterclass bewust met groot denken, maar gaan de bestuurders naar huis met een pragmatische opdracht. Ze formuleren – met hulp – een experiment dat zij in hun eigen organisatie of regio in gang willen zetten. In de maanden erna kunnen zij voor vragen, en begeleiding een beroep doen op BeBright of iPH. Er is een gezamenlijke terugkommiddag met Machteld Huber van iPH en Philip Idenburg van BeBright om uit te wisselen hoe het gaat en om gericht te werken aan vraagstukken en oplossingen. De deelnemers kiezen welke belemmeringen ze met elkaar willen verkennen, zodat iedereen weer verder kan. Boerkamp: ‘Dat maakt een vernieuwing uitdagend. Het is vaak spannend om te experimenteren, maar ook inspirerend om te leren samen met anderen. En dat er mensen zijn die met je oplopen als dat nodig is.’

Praktische details

Aanmelden en info: via bo.fokkes@bebright.eu
Datum: 3 maart 2020
Tijd: 09:00 uur tot 18:00 uur
Terugkommiddag: datum in overleg met deelnemers te bepalen
Locatie: Jaarbeurs Innovation Mile, Beatrixgebouw te Utrecht
Kosten: €995,-