De visie is helder: we willen veranderen van een zorgsysteem gericht op ziekte, naar een wereld van gezondheid en gedrag. Wat wordt uw rol in deze nieuwe beweging? Durft u uw leiderschap en uw organisatie onder de loep te nemen? Hoe laat u de oude orde los en vormt u nieuwe waarden, structuren, uitgangspunten, cultuur en gedrag?

In deze masterclass gaan we aan de slag met het leiden van fundamentele veranderingen in de zorg vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Wat betekent dit voor uw rol als bestuurder? We bieden inzichten in succesfactoren voor transformatie naar een Positief Gezonde organisatie. En we starten een experiment voor uw organisatie en/of regio.

Nieuw leiderschap: bewust kijken, bewust werken én bewust organiseren
Bestuurders van (zorg)organisaties spelen een belangrijke rol bij de transformatie van ons zorgsysteem naar Gezondheid. Zij zijn de sleutelfiguren tussen patiënt, organisatie en regio. Deze belangrijke rol én nieuwe tijden zorgen ook voor andere verwachtingen van de bestuurder als leider van complexe organisaties.

Bewustwording en gedragsverandering zijn dus nodig om in het dagelijkse werk van zorgorganisaties verandering te realiseren. Het gaat niet alleen om denken vanuit Positieve Gezondheid maar vooral om handelen vanuit Positieve Gezondheid: bewust kijken, bewust werken én bewust organiseren.

Met uzelf, de organisatie en de regio aan de slag
In deze unieke masterclass doorleeft u Positieve Gezondheid op persoonlijk niveau. Daarna volgt verdieping, en kijken we naar wat dit betekent voor de organisatie en voor samenwerking in de regio. In een kort en intensief programma van acht uur komen tools en handreikingen aan bod. Hiermee kunt u de organisatie richten, aanpassen en aansturen van ziekte en zorg naar Gezondheid.

Ontdek de thema’s die relevant zijn om stapsgewijs de organisatie te transformeren voor patiënten én zorgverleners en formuleer concrete vervolgstappen bijv. op het gebied van cultuur, inrichting en innovatie.

Terugkommiddag met experts
Circa drie maanden na de masterclass volgt een terugkommiddag. Dan delen we ervaringen en initiatieven en bieden ondersteuning op maat. Diverse experts van BeBright en iPHzijn daarbij aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Met bijdragen van o.a. Machteld Huber (grondlegger van Positieve Gezondheid en strategisch adviseur iPH), Philip Idenburg (managing partner BeBright en initiator van de Diagnose onderzoeks- en innovatieprogramma’s), Leontien Hommels (experttrainer iPH) en Ellis Boerkamp (partner BeBright en expert transformatie Positieve Gezondheid).

Praktische details
Aanmelden en info: via bo.fokkes@bebright.eu
Datum: 3 maart 2020
Tijd: 09:00 uur tot 18:00 uur
Terugkommiddag:datum in overleg met deelnemers te bepalen
Locatie: Jaarbeurs Innovation Mile, Beatrixgebouw te Utrecht
Kosten: €995,-

BeBright organiseert deze masterclass als implementatiepartner voor Positieve Gezondheid in de zorgpraktijk. In samenwerking met iPHrealiseert BeBright de vertaalslag van Positieve Gezondheid naar de praktijk bij diverse zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en VVT-organisaties. De instrumenten en concrete handvatten uit de toolkit Diagnose Transformatie worden hierbij ingezet (alles over de toolkit is te vinden op diagnosetransformatie.nl).