Dinsdag 21 juni jl. vond de 3e editie van de inspiratieworkshop ‘Versterken vitaliteit in de regio’ plaats. Tijdens deze workshop heeft BeBright haar kennis en ervaringen over het creëren van regionale communities ter versterking van de vitaliteit en innovatiekracht in de regio gedeeld. Met 10 deelnemende lokale Rabobanken zijn we ingegaan op de vraag:

Hoe geef je als lokale Rabobank inhoud aan vitaliteit en leefbaarheid zodat dit betekenis geeft aan de coöperatieve opdracht en tegelijkertijd bijdraagt aan de zakelijke doelstellingen?

In een interactief programma heeft BeBright de deelnemers voorbeelden laten zien van participatieve en creatieve programma’s voor coöperatief bankieren. Het doel was de deelnemers – voornamelijk Rabobank managers – te inspireren met onze nieuwste trajecten bij verschillende lokale banken, gemeenten en zorgverzekeraars.

De afgelopen jaren heeft BeBright op verschillende manieren samengewerkt met lokale banken, gemeenten en zorgverzekeraars, altijd met het doel de leefbaarheid en vitaliteit van de lokale gemeenschap te versterken. Rabobank zet zich naast haar financiële dienstverlening ook actief in om te participeren in de samenleving en een concrete bijdrage te leveren om de vitaliteit van de regio te versterken.

Logo Rijk van Nijmegen 2025

Case: Rijk van Nijmegen 2025

Tijdens deze editie van de inspiratieworkshop vertelde Anneke Slofstra van Rabobank Rijk van Nijmegen over het project ‘Rijk van Nijmegen 2025’. Rabobank Rijk van Nijmegen werkt samen met 7 gemeenten uit de regio en een netwerk van nu bijna 400 leden aan het versterken van de sociale en economische kracht van het Rijk van Nijmegen. Dit traject heeft op dit moment een projectagenda van maar liefst 26 initiatieven die hieraan bij zullen dragen. Lees meer over Rijk van Nijmegen 2025 in het blog: ‘26 projectinnovaties in het Rijk van Nijmegen

Parallelsessies: Banking for Food & samenwerking met gemeenten

Aanvullend op de coöperatief bankieren aanpak vertelden Arjo Mans (adviseur bij BeBright) en Irene Mommers (partner bij BeBright) parallel over twee projecten:

  1. Een case studie over de gemeente Tilburg met inzicht in de gemeentelijke belangen en wensen. De roadmap die BeBright met gemeenten doorloopt is terug te vinden in het blog ‘Roadmap naar een toekomstbestendig sociaal domein
  2. De aanpak van Rabobank Utrecht over de lokale invulling van de Banking for Food doelstellingen. Voor meer informatie over de lokale invulling van Banking for Food kunt u contact opnemen met Irene Mommers (irene.mommers@bebright.eu)

De inspiratieworkshop werd afgesloten met een inventarisatie door de deelnemers van de belangrijkste te ondernemen acties om coöperatief bankieren zowel intern als in hun regio naar een volgend niveau te brengen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over het versterken van de sociale en economische kracht van uw regio? Dan kunt u contact opnemen met Ellis Boerkamp (ellis.boerkamp@bebright.eu).

Download: Slides versterken vitaliteit in uw regio

[email-download download_id=”6847″ contact_form_id=”5146″]