< naar blogoverzicht

Bouwen aan de basis: Rabobank Amsterdam stimuleert talentontwikkeling van kinderen en jongeren op scholen

2018-05-14 11:43:54 / by bebright

Gemeente Amsterdam telt 16.600 ’gewichtenleerlingen’: kinderen die opgroeien in armoede, met laagopgeleide ouders en taalachterstanden. Waar landelijk gezien 6,6% van de kinderen in armoede leeft (kinderen binnen een gezin met een bijstandsuitkering), is dat 13,9% in Amsterdam. Kansen voor zelfontplooiing en talentontwikkeling van kinderen worden beïnvloed door de omgeving. Kinderen van ouders met een laag inkomen en/of lage opleiding kunnen niet optimaal talenten en vaardigheden ontplooien die zij in een andere omgeving wel hadden kunnen (door)ontwikkelen. Zo ontbreekt hen bijvoorbeeld vaak toegang tot andere sociaaleconomische omgevingen en bijbehorende netwerken. Een basisschool is een effectieve plek om kinderen die in een minder kansrijke omgeving opgroeien op jonge leeftijd te bereiken.

Zelfontplooiing

Rabobank Amsterdam vindt dat alle kinderen en jongeren in de stad gelijke kansen verdienen voor talentontwikkeling en zelfontplooiing. Daarom ondersteunen zij deze gewichtenleerlingen gedurende de hele schoolcarrière tot aan het vinden van een baan. Om kinderen en jongeren al zo vroeg mogelijk te stimuleren, wordt gestart met leerlingen op de basisschool. Hier worden zelfontplooiing en talentontwikkeling gestimuleerd door samen met culturele partners en het netwerk van Rabobank Amsterdam activiteiten te faciliteren en te stimuleren. Het doel is om geen talent verloren te laten gaan en te zorgen dat geen kind door de omgeving waarin hij of zij opgroeit de boot mist op de arbeidsmarkt.

Hoe meer scholen ondersteuning krijgen, hoe groter de impact op het vergroten van mogelijkheden tot talentontwikkeling en zelfontplooiing van kinderen. Een mooi voorbeeld binnen dit initiatief is de samenwerking met basisschool Crescendo, in Amsterdam-Zuidoost. Rabobank ondersteunt deze basisschool nu zo’n 7 jaar. Het programma voor Crescendo is samen met Rabobank Amsterdam op maat gemaakt. De kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen onder andere aanbod op gebied van persoonlijke ontwikkeling, voedseleducatie, cultuureducatie en financiële educatie. Al het aanbod krijgt vorm samen met culturele partners, waaronder het Stedelijk Museum, Artis en Resto VanHarte.

Scholentraject

BeBright heeft Rabobank Amsterdam de afgelopen tijd ondersteund bij het in kaart brengen van de maatschappelijke logica van het scholenproject. In diverse werksessies en gesprekken met externe experts is inzichtelijk gemaakt aan welke maatschappelijke vraagstukken het scholenproject een bijdrage levert en hoe de impact van dit project op de talentontwikkeling en zelfontplooiing van Amsterdamse kinderen en jongeren richting de toekomst uitgebreid kan worden. De inzichten vormen het fundament voor uitbreiding van het scholenproject, waarbij ook andere bedrijven en organisaties een concrete samenwerking kunnen starten met een basisschool.

Meer weten?

Neem contact op met Ellis Boerkamp als u meer wilt weten over het ontwikkelen van een maatschappelijke agenda voor uw organisatie en hoe u kunt bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische kracht van uw regio.