< naar blogoverzicht

Data driven decision making noodzakelijk voor gedegen strategie

2017-04-06 15:28:47 / by bebright

BeBright Analytics

We leven in een sterk veranderende omgeving, waarin een heldere visie, scherpe ambitie en innovatie noodzakelijk voorwaarden zijn om adequaat te kunnen reageren en anticiperen op de veranderende vraag. Vraag van patiënten/cliënten maar ook van toezichthouders, verzekeraars en strategische partners in het sociaal domein. Een mooie visie en missiestatement of ideationworkshop is dan niet genoeg. Een strategie is pas levensvatbaar als de strategische keuzes goed inhoudelijk zijn onderbouwd, het liefst met harde data. Data helpt ons om te begrijpen waar we vandaan komen, helpt ons reflecteren waar we nu staan en biedt mogelijkheden om te voorspellen waar het in de toekomst heen kan gaan. Door slimme analyse van interne en externe data, gecombineerd met kennis van de organisatie en markt, kan data ook ondersteunen bij het realiseren van een gewenste toekomst, strategie en innovatie. BeBright Analytics helpt organisaties bij het maken van data driven decisions & innovation.

Potentiële waarde van reeds beschikbare data

Strategie op basis van data begint bij het verzamelen. Grote hoeveelheden data zijn beschikbaar, gestructureerd en ongestructureerd, klein en groot, kwantitatief en kwalitatief. Bij elkaar bevatten databases een schat aan informatie, die ons potentieel verder kan helpen. Maar hoe benutten we data en informatiebronnen? Het op een logische wijze structureren en samenvoegen van interne data (financiële cijfers, kostenplaatjes, kwalitatieve resultaten, etc.) en externe data (marktcijfers, trends en ontwikkelingen, nationale en regionale ontwikkelingen, etc.) levert nieuwe inzichten op en geeft de mogelijkheid tot verdiepende analyses als startpunt van strategische besluitvorming en innovatie.

Analytics in 3 stappen

  1. Descriptive analytics: nagaan wat er gebeurt. Wat zijn en waren de concrete resultaten? Hoe zijn deze tot stand gekomen? Wat betekent dit voor onze positie? En hoe verhoudt zich dit tot onze concurrenten? Door deze gegevens op een slimme en toegankelijke manier inzichtelijk te maken, wordt het mogelijk om direct te anticiperen op nieuwe inzichten.

Bijvoorbeeld bij afwijkende patiëntresultaten na een behandeling, zowel klinisch als patiënt gerapporteerd, kunnen betrokken zorgprofessionals een signaal krijgen. Indien relevant, is nader onderzoek, alternatieve behandeling, extra nazorg of ondersteuning van de patiënt en diens omgeving mogelijk. Door te kijken naar de data, voorkomen we dat in de ‘standaard’ situaties onnodig ingegrepen wordt. En we sneller kunnen ingrijpen in situaties die afwijken.

  1. Predictive analytics: op basis van data uit het verleden voorspellingen te doen. Dit kan door het extrapoleren van de beschikbare cijfers. Maar, met het toevoegen van kwalitatieve gegevens, kunnen we deze forecasts veel slimmer maken.

Wat betekenen de demografische ontwikkelingen, gecombineerd met landelijk beleid en de ziektelast in een regio, voor de patiëntpopulatie en zorgvraag voor een zorginstelling? Zijn er bijvoorbeeld patiëntgroepen die zullen toenemen in aantallen, waar nu geen capaciteit voor is? Maar ook vragen met betrekking tot patientfluctuaties gedurende het jaar, week en dag in relatie tot SEH- en OK-planning. Met antwoord op deze vragen, kunnen zorgorganisaties beter anticiperen op de toekomstige vraag.

  1. Prescriptive analytics: op basis van alle data én input vanuit de organisatie kunnen strategische keuzes worden gemaakt en onderbouwd. Waar kan en wil de organisatie heen? Wat moet er gebeuren om dat te realiseren? Van welke factoren zijn we afhankelijk? Welke producten en diensten sluiten hierbij het beste aan? Waar moeten we in investeren, met financiële middelen of met relatie- en kennisnetwerken?

BeBright Analytics helpt organisaties bij deze analyses. Met conclusies op basis van data, en afgestemd op de specifieke situatie en wensen, zorgen we dat ook uw strategisch plan een solide onderbouwing krijgt. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met  Philip J. Idenburg (philip.idenburg@bebright.eu) of Arjo Mans (arjo.mans@bebright.eu).