Het belang van een vitale samenleving is groot. Veel organisaties, publiek en privaat, willen daarom een steentje bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische kracht van hun (lokale) samenleving. BeBright ondersteunt organisaties zoals banken, gemeenten en zorgverzekeraars bij dit proces. Op basis van onze ervaringen hebben wij een zevental succesfactoren geïdentificeerd.

Zeven succesfactoren voor een vitale regionale community

Vanuit onze visie, kennis en ervaring begeleiden wij organisaties bij het versterken van de sociaaleconomische kracht in de regio. Voor het bereiken van een duurzaam resultaat zijn op basis van deze ervaringen een zevental succesfactoren van belang:

  • Leiderschap: aanjagers met lef, visie en een gedeelde ambitie
  • Betrokkenheid: verbinding interne organisatie en stakeholders in een ecosysteem
  • Integraliteit: systemische benadering van thema’s en vraagstukken door te kijken naar vitaliteit in brede zin
  • Exploratie: samen leren op basis van een feitelijke, objectieve en regionale scan waaruit een coalition of the willing ontstaat
  • Versnellers: een aantal koplopers die draagvlak en slagkracht realiseren (Gideonsbende)
  • Innovatie: een coalition of the willing wordt een coalition of the doing aan de hand van concrete projecten en initiatieven
  • Communicatie: zichtbaarheid, eigen gezicht (logo, platform) en een stroom van informatie om de beweging gaan te houden

Een goed inbedding van deze factoren in een goed geregisseerd proces leidt tot regionale communities met een gedeelde veranderagenda en concrete innovaties die de sociaaleconomische vitaliteit versterken. Zo heeft dit in het Rijk van Nijmegen in 2016 geleid tot een bloeiende community met honderden stakeholders, die samen werken aan 25 concrete regionale innovaties. Een ander voorbeeld is te vinden in de Dommelstreek waar inwoners en lokale partijen hun krachten hebben gebundeld om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Met nieuwe, gezamenlijke initiatieven (variërend van Kluswoningen in leegstaand vastgoed tot oog voor gezonde leefstijl in het project Gezond Dorp) zorgen zij ervoor dat de regio een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren is en blijft.

Inspiratie voor het versterken van de sociaaleconomische kracht

Voor lokale Rabobanken heeft BeBright op 21 februari jl. een inspiratieworkshop georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was om de communities die zijn ontstaan na trajecten van bijvoorbeeld Rabobank Rijk van Nijmegen, Rabobank Dommelstreek, Rabobank IJmond en Rabobank Utrecht onder begeleiding van BeBright, van elkaar te laten leren en ervaringen te delen. De ervaringen en succesfactoren kunnen andere lokale Rabobanken bijvoorbeeld gebruiken om invulling te geven aan de betekenisvolle coöperatie.

Meer weten over het versterken van de vitaliteit in uw regio?

BeBright begeleidt in een creatief proces gemeenten, banken en zorgverzekeraars bij gezamenlijk het versterken van de vitaliteit van regio’s op basis van een regioscan die inzicht geeft in de actuele situatie op het gebied van vitaliteit. Meer informatie over onze aanpak, gebaseerd op de zeven succesfactoren, vindt u hier. Wilt u meer weten over het versterken van de sociaaleconomische vitaliteit in uw regio? Neem dan contact op met Ellis Boerkamp via ellis.boerkamp@bebright.eu of 030 888 7927.