Samen met Rabobank is BeBright initiatiefnemer van het driejarige programma Diagnose Voeding & Gezondheid. Dit programma ondersteunt innovatieve ondernemers in het opschalen van hun bedrijf. Een van de initiatieven is Diverzio. Diverzio helpt zorginstellingen maaltijden te verbeteren, kosten te besparen, verspilling terug te dringen en duurzaam in te kopen. Maak kennis met dit mooie initiatief, dat eenvoudig samen met andere partijen in uw regio kan worden gestart.

Maatschappelijke uitdaging

Jaarlijks besteden zorginstellingen €1 miljard aan eten en drinken. Tegelijkertijd wordt 30 tot 40% van de bereide maaltijden weggegooid. Kennis van goede voeding ontbreekt vaak bij zorginstellingen en veelal veranderen ze weinig aan hun maaltijdaanbod. Daarnaast blijkt ondervoeding een groot probleem. Ondervoede patiënten herstellen minder snel en hebben een verhoogde kans op complicaties. Lekker, gezond en duurzaam eten draagt bij aan een sneller herstel, een verbeterde gezondheid én een hogere kwaliteit van leven.

Aanpak

Diverzio helpt zorginstellingen maaltijden te verbeteren, kosten te besparen, verspilling terug te dringen en duurzaam in te kopen. Ze doet dat met twee programma’s: ‘Duurzaam en Gezond aan tafel’ voor zorgorganisaties en ‘Gezonde Korte Ketens’ voor ondernemers in de agri-food die aan zorgorganisaties, bedrijfsrestaurants, overheid- en onderwijsinstellingen willen gaan leveren. Ook stimuleert Diverzio een korte directe keten van boer naar klant in de regio. Binnen het programma ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ krijgen deelnemers handreikingen om binnen een jaar de kwaliteit van hun maaltijden te verbeteren. Het programma bestaat uit vijf masterclasses over verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, voedingswaarde, duurzaamheid, kostenbeheersing en reductie van voedselverspilling. Daarnaast wordt met behulp van een dashboard, e-learningmodules en persoonlijke begeleiding onderzoek uitgevoerd en een veranderplan opgesteld.

Huidige impact

Ervaringen van zo’n 150 zorginstellingen laten zien dat de aanpak van Diverzio werkt. De maaltijd in een gemiddelde instelling met 400 cliënten wordt na deelname aan het programma gewaardeerd met een rapportcijfer 8 of hoger. Daarnaast is er 25% minder verspilling, een kostenbesparing van rond de €50.000 en neemt de duurzame inkoop met 15% toe. Het programma draagt ook bij aan een vermindering van het aantal ligdagen, het voorkomen of herstellen van ondervoeding, een betere kwaliteit van leven en meer werkplezier bij betrokken (keuken)medewerkers. Ook zijn er inmiddels meer dan 140 duurzame verbindingen tot stand gekomen tussen boeren, telers en zorginstellingen via gezonde korte ketens.

Ambitie

Diverzio heeft de ambitie om dé norm voor voeding in de zorg te verleggen: voeding niet langer een kostenpost maar een cruciaal onderdeel van het verbeteren van de gezondheid van patiënten en cliënten.

Interesse om een programma van Diverzio te starten in uw regio? Neem dan contact op met Irene Mommers, irene.mommers@bebright.eu