We staan voor grote uitdagingen op het gebied van kanker in Nederland en de urgentie is groot. Nederland heeft een hoog aantal mensen dat kanker krijgt en ook het aantal mensen dat overlijdt door kanker is hoger dan gemiddeld in Europa. Ook blijft ondanks de grote inzet, de overlevingskans voor bepaalde kankersoorten laag. Het Nederlands Kanker Collectief werkt gezamenlijk aan de Nederlandse Kanker Agenda met als doel: de impact van kanker op de maatschappij verminderen. Als eerst stap zijn er in een drietal bijeenkomsten gezamenlijk doelen voor 2032 opgesteld.

Het Nederlands Kanker Collectief & de Nederlands Kanker Agenda
Het goede nieuws is dat er in ons land veel kennis en inzet is op het gebied van kanker, wel is deze kennis versnipperd. Om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden gaat een groot aantal partijen samen aan de slag – als het Nederlands Kanker Collectief. Het collectief stelt de Nederlandse Kanker Agenda op en gaat deze gezamenlijk uitvoeren.  Met als uiteindelijk doel: de impact van kanker op de maatschappij verminderen. In de Nederlandse Kanker Agenda worden initiatieven aan elkaar verbonden en krachten gebundeld, worden de belangrijkste thema’s rondom kanker geadresseerd en wordt voor deze thema’s een concrete aanpak opgesteld. De agenda wordt in co-creatie opgesteld en uitgevoerd. In verschillende sessies zal worden gewerkt aan doelen, prioriteiten en aanpak op urgente of onderbelichte thema’s. De eerste stap is het stellen van doelen voor 2032. In 3 bijeenkomsten zijn gezamenlijk doelen opgesteld voor de 3 fasen: leven voor kanker, leven met kanker en leven na kanker.

Bijeenkomsten: doelen stellen per fase
Er zijn tot nu toe al meer dan 100 verschillende partijen aanwezig geweest bij één of meerdere van de bijeenkomsten. De diverse partijen brachten verschillende perspectieven, van zowel binnen als buiten de zorg, verbonden door de gezamenlijke ambitie om de impact van kanker op onze samenleving te verminderen. Deelnemers waren onder andere patientenverenigingen, ziekenhuizen, beroepsverenigingen, onderzoeksinstituten, bedrijven en verzekeraars. De gedeelde ambitie zorgde voor goede inhoudelijke gesprekken en inspirerende bijeenkomsten met een positieve, verbindende en open sfeer.

Een deelnemer zei hierover: “Wat zo bijzonder is aan het collectief is dat we niet met elkaar in discussie zijn, maar met elkaar in gesprek zijn. We hebben het echt over hoe we onze gezamenlijke doelen kunnen bereiken.”

In de bijeenkomst over ‘leven voor kanker’ op 2 maart zijn doelen opgesteld met betrekking tot preventie en vroege opsporing. Onderwerpen die hier aan bod kwamen waren onder andere roken, alcohol, overgewicht, HPV en voortijdige opsporing.

De bijeenkomst ‘leven met kanker’ werd gehouden op 9 maart, hier stonden diagnose, behandeling, follow-up en palliatieve zorg centraal. Hier is er met name gesproken over de te behalen doelen op het gebied van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Op het gebied van kwaliteit van zorg ging dit over hoe te komen tot een snelle en effectieve diagnosestelling, het verbeteren en personaliseren van behandeluitkomsten, het voorkomen van onnodige behandeling en follow up en het verbeteren van palliatieve zorg. Voorbeelden van besproken onderwerpen op het gebied van kwaliteit van leven waren (late) fysieke en psychische gevolgen, zingeving en het effectief inspelen op de behoeften van mensen in de palliatieve fase, en de effecten van leefstijl op de behandeling.

In de bijeenkomst over ‘leven na kanker’ op 30 maart ging het met name over kwaliteit van leven. Hier werd onder andere gesproken over opleiding & werk, sociaal participeren, omgaan met de gevolgen van kanker en zingeving. Onderwerpen die in alle fasen aanbod kwamen waren bijvoorbeeld de relatie tussen gezondheidsverschillen en kanker, publieke bewustwording en het belang van naasten en hoe zijn ondersteund kunnen en moeten worden.

Vervolg: de weg naar een Nederlandse Kanker Agenda
Stap 1 is gezet: er zijn doelen opgesteld voor de 3 fasen (leven voor kanker, leven met kanker en leven na kanker). De volgende stap is het gezamenlijk prioriteren van de opgestelde doelen. Hiervoor wordt er een bijeenkomst met het collectief gehouden in juni. De laatste stap zal na de zomer plaatsvinden, dan wordt er op basis van de geprioriteerde doelen een gezamenlijke aanpak opgesteld.

De beweging van het Nederlands Kanker Collectief is gestart en gezamenlijk werken we verder aan de Nederlandse Kanker Agenda die eind november 2023 gepresenteerd zal worden.

Meer weten over het Nederlands Kanker Collectief? Lees verder op www.nederlandskankercollectief.nl of neem contact op met Petra Zoer.

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

Philip J. Idenburg BeBright

Petra Zoer

+31(0)6 29038115
petra.zoer@bebright.eu