< naar blogoverzicht

Een gezondere voedselomgeving door een gezonder voedselaanbod

2018-03-12 20:32:18 / by bebright

In aanloop naar het congres van Diagnose Voeding & Gezondheid op 22 mei 2018, publiceerde Diagnose Voeding & Gezondheid recentelijk haar whitepaper “Een gezondere voedselomgeving door een gezonder voedselaanbod”. Met experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven, publieke organisaties en de overheid werd onderzocht welke obstakels kunnen worden aangepakt om in een aanbod van gezonde (gemaks)producten te voorzien (ter vervanging van ongezonde producten). Het stimuleren van een gezonde voedselomgeving is namelijk complex en legio factoren spelen een rol.

Obesogene samenleving

De verleiding tot (over)consumptie is ongekend. Voedsel is overal! Het water loopt ons in de mond wanneer we op het station de geur van vers gebrande noten ruiken. Televisieprogramma’s worden onderbroken door voedselreclames. Voedingsmiddelen zijn alom verkrijgbaar, 24/7. Onze omgeving stimuleert ons om te veel te eten en te weinig te bewegen, dag en nacht. We leven in een ‘obesogene’ samenleving. Om de verleiding tot (over)consumptie te weerstaan moeten mensen weloverwogen keuzes maken en beschikken over een grote mate van zelfcontrole. Echter, dit is zo makkelijk nog niet aangezien voedselkeuzes grotendeels door gewoonten worden bepaald. Ongemerkt nemen we dagelijks zo’n tweehonderd beslissingen over voedselinname. De huidige voedselomgeving stelt mensen continu bloot aan voedselverleidingen.

Obstakels voor een gezonde voedselomgeving

Het behoeft geen betoog dat een gezonde voedselomgeving per saldo voor de samenleving de meest gewenste situatie is. Dat die ideale situatie zich niet voordoet is ook duidelijk, maar de vraag die het oproept is: waarom eigenlijk niet? Welke obstakels staan dit in de weg? Het antwoord is complex. Er worden diverse obstakels onderkend door het panel van experts. Zo stimuleert het toenemende aanbod van eetgelegenheden en grotere porties de verleiding tot meer eten. Een gezond alternatief dat smakelijk, vullend en betaalbaar is, is beperkt. Daarnaast vormt de omvang, diversiteit en oncontroleerbaarheid van de digitale wereld een groot obstakel. Tot slot vragen vervagende grenzen tussen bijvoorbeeld retail en foodservice (blurring) om flexibelere regels en ondervinden hinder van achterblijvende regelgeving. Tegelijkertijd maakt blurring de controle op het naleven van de regels en behouden van een gezonde voedselomgeving moeilijk.

Een integrale aanpak is noodzakelijk

Het is noodzakelijk om een gezonde voedselomgeving te stimuleren, maar eenvoudig is dat niet. De experts gaven aan dat er al veel gebeurt op dit thema, zowel nationaal als internationaal. Er zijn innovaties en initiatieven om een groter aanbod van gezonde producten te creëren, waaronder Rob & Bob fair food voor de gezondste bedrijfskantine. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan heldere informatie en het fysiek wegnemen van ongezonde verleidingen. De Adviseurs Gezonde Leefomgeving van de gemeente Utrecht denken mee over het creëren van een gezonde voedselomgeving binnen de gemeente. Ook de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding en GO!-Utrecht zetten zich in voor een gezondere voedselomgeving. Daarnaast wordt de sociale voedselomgeving beïnvloed met supermarktcoaches voor gezonde producten in de Albert Heijn en de Healthy Sisters als bloggers voor gezonde recepten.

Opzichzelfstaande initiatieven zijn helaas nog van beperkte waarde en een doorbraak die als bij toverslag alle obstakels wegneemt is een illusie. Een integrale aanpak wordt beschouwd als een reële optie voor het creëren van een gezonde voedselomgeving die voorziet in een aanbod van gezonde (gemaks)producten. Verschillende elementen en succesfactoren zijn hiervoor benoemd.

Meer weten? Download het complete whitepaper over het thema Voeding & Leefomgeving hier.

Op de hoogte blijven?

Diagnose Voeding & Gezondheid realiseert impactvolle doorbraken binnen het thema Voeding & Leefomgeving. We nodigen u hierbij van harte uit om ideeën en innovaties met ons te delen en/of aan te sluiten bij volgende expertbijeenkomsten.

Voor meer informatie of vragen over het programma en/of meer informatie over de expertise van BeBright rondom dit thema, kunt u contact opnemen met Irene Mommers, programmamanager Diagnose Voeding & Gezondheid: irene.mommers@bebright.eu of 06-534 614 44.

Congres Diagnose Voeding & Gezondheid

Op 22 mei 2018 organiseert Diagnose Voeding & Gezondheid het congres ‘Samen innoveren voor een vitaler Nederland’. Laat je op deze dag, onder leiding van dagvoorzitter Aldith Hunkar, inspireren door visionaire bestuurders, trendsettende beleidsmakers en toonaangevende wetenschappers, waaronder Prinses Laurentien en staatssecretaris Paul Blokhuis. In twee tafelgesprekken voeren we de dialoog over de noodzaak tot preventie (rol van voeding bij leefstijlinterventies) en de noodzaak tot innovatie (rol van het bedrijfsleven). Daarnaast verzorgen diverse innovatieve organisaties een workshop tijdens interactieve break-out sessies. Ook het thema Voeding & Leefomgeving zal aan bod komen gedurende dit congres.

Verzeker je nu van een plek en schrijf je hier eenvoudig, veilig en snel in voor het congres van Diagnose Voeding & Gezondheid: Samen innoveren voor een vitaler Nederland! Of kijk op de

website voor meer informatie rondom het programma en praktische informatie.