Al ruim 100 jaar investeert Rabobank Walcheren / Noord-Beveland in de vitaliteit van de lokale gemeenschap en de verduurzaming van haar samenleving. De bank heeft afgelopen jaar gewerkt om, naast dienstverlenende activiteiten, als partner betrokken te zijn bij lokale initiatieven. Initiatieven die op korte en lange termijn een positieve bijdrage leveren aan wonen, werken en leven in de regio. Afgelopen jaar hebben wij Rabobank mogen begeleiden bij het formuleren van een duidelijke richting en het creëren van samenhang van projecten en initiatieven.

8 thema’s voor de regio Walcheren / Noord-Beveland

Met het traject ‘Vitale Toekomst’ wil de regio samenwerken aan het versterken van de vitaliteit in de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere en Noord-Beveland. Met de opbouw van het netwerk wil Rabobank projecten en initiatieven initiëren die bijdragen aan deze doelstelling. Om te bepalen waar deze projecten en initiatieven zich op moesten richten heeft BeBright in samenwerking met AldusWillem een vitaliteitsscan gemaakt. Uit de scan kwamen 8 thema’s voor de regio naar voren:

 1. Versterken verdienvermogen: verleggen van focus van werkgelegenheid naar toegevoegde waarde
 2. Meer leven in de brouwerij: verhogen economische dynamiek
 3. Vergroten perspectief voor jongeren: boeien en binden van jongeren
 4. Inzetten op aantrekkelijke leefomgeving: versterken fysieke en sociale verbindingen en voorzieningen
 5. Slimmer organiseren van zorg: Inrichten van zorg passend bij thuiswonende ouderen, chronisch zieken en eenzame mensen
 6. Creëren passend woningaanbod voor verschillende doelgroepen: creëren van voldoende aantal en kwaliteit van woningen
 7. Verduurzamen van ruimte en vastgoed
 8. Een energie neutrale regio

Negen projecten gestart

Met de ledenraad is ervoor gekozen om verder te verdiepen en vooralsnog in te zetten op de eerste vier thema’s. Tijdens 24 expertinterviews en twee dialoogsessies hebben inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van woon-, zorg- en onderwijsinstellingen hun kennis gedeeld over deze vier uitdagingen. Samen met hen is gezocht naar nieuwe en bestaande projecten die inspelen op de vier thema’s. Tijdens de community bijeenkomst zijn negen projectideeën door hun aanjagers gepitcht en verder uitgewerkt door de deelnemers.

Enkele voorbeelden van projecten:

 • ‘De Zeeuwse Connectie’: zet hun netwerk binnen en buiten de regio in om oud-Zeeuwen weer terug laten komen naar de regio.
 • ‘Begeleid groeien’ is een project van de Rabobank waarbij ze groeiende bedrijven beter kunnen ondersteunen aanvullend op de financiële dienstverlening.
 • ‘Een k(l)ei goed Zeeuws frietje’ kijkt hoe ze de keten meer kunnen integreren en een kwalitatief goed lokaal product kunnen maken.
 • ‘Jong Ondernemen’ zet in op het bijbrengen van ondernemerschapsvaardigheden bij jongeren op school.

Vervolg

In het traject Vitale Toekomst voor Walcheren / Noord-Beveland hebben Rabobank en BeBright de projectgroepen voorzien van handvatten om samen te werken aan de vitaliteit van de regio. Door in nauw contact te blijven met de aanjagers van de projecten houden we overzicht op de voortgang ervan en werken we samen actief aan een vitale regio. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met vivian.dekkers@bebright.eu.