< naar blogoverzicht

Food-print Utrecht: een voeding en gezondheidsscan

2016-10-05 13:59:14 / by bebright

Gezond leven in een stedelijke leefomgeving is een uitdaging die vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen. In opdracht van en in samenwerking met Rabobank Utrecht heeft BeBright een ‘voeding & gezondheidsscan’ gemaakt van Utrecht, de zogenaamde ‘Food-print Utrecht’. Deze scan vormt de basis voor twee dialoogsessies met ondernemers, onderwijs, overheden en belanghebbenden in de stad. In deze sessies gaan we in oktober in gesprek over de mogelijke innovatieve oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Healthy Urban Living

Eén van de thema’s van het programma Diagnose Voeding & Gezondheid is ‘Healthy Urban Living’. Stedelijke gebieden zijn namelijk niet alleen de motor voor een vitale, circulaire en concurrerende economie, maar vooral ook een omgeving waarin gezondheid, welzijn en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Een gezonde omgeving levert niet alleen gezondere inwoners, maar is ook op sociaal economisch gebied concurrerend en is ‘last but not least’ vaak ook aantrekkelijker om in te wonen. Het is daarom van belang dat stedelijke gebieden in de toekomst duurzamer worden ingericht.

Bron: Kenniscentrum Healthy Urban Living (2015), Visiedocument Slimme en gezonde stad.

Food-print Utrecht: voedingsbodem voor innovatie!

Gezond leven in een stedelijke leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid. De stedelijke problematiek is complex en vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen. In opdracht van en in samenwerking met Rabobank Utrecht en omstreken heeft BeBright een ‘voeding & gezondheidsscan’ gemaakt van Utrecht, de zogenaamde ‘Food-print Utrecht’. Deze scan vormt de basis om met stakeholders uit de stad (ondernemers, overheden, onderwijs, en andere belanghebbenden) in gesprek te gaan over de meest relevante thema’s en bijbehorende vraagstukken van de stad/regio. Rabobank Utrecht en omstreken wil actief bijdragen aan deze relevante thema’s door samenhang en netwerken te creëren en gericht projecten en initiatieven te lanceren. Uiteindelijk is het streven om de regio Utrecht koploper op het gebied van voeding en gezondheid te maken en bij te dragen aan Healthy Urban Living in Utrecht.

Inzicht in relevante thema’s

De Food-print geeft inzicht in de situatie in Utrecht (nu en straks) op drie thema’s: ‘Gezondheid en leefstijl’, ‘Regionale voedselketen’ en ‘Klimaat en duurzaamheid’. Deze Food-print is tot stand gekomen aan de hand van deskresearch, literatuuronderzoek en interviews met experts uit de regio. De resultaten hebben we per thema inzichtelijk gemaakt in infographics aangevuld met een kwalitatieve toelichting op de cijfers en de opinies van experts.

Wilt u meer weten over Healthy Urban Living, de Food-print scan of participeren in de dialoogsessies in Utrecht, neem dan contact op met Irene Mommers via irene.mommers@bebright.eu.