< naar blogoverzicht

Grensverleggers in actie!

2018-04-30 10:05:32 / by bebright

Als opening van de Zorg & ICT beurs 2018 heeft BeBright samen met Zorg & ICT op 17 april het congres Zorgtransformatie georganiseerd. In een ochtend werd het publiek, veelal grensverleggers in de zorg, meegenomen in de wereld van zorgtransformatie.

Na het welkomstwoord van Albert Arp (CEO Jaarbeurs), nam Lea Bouwmeester het over als dagvoorzitter. Start van het programma was de lancering van de nieuwe publicatie Diagnose Transformatie: Toolkit voor grensverleggers in de zorg. Het eerste exemplaar werd door Philip Idenburg en Monique Philippens overhandigd aan een vertegenwoordiging van het zorglandschap, bestaande uit Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland), Michel van Schaik (Rabobank), Bertine Lahuis (Radboudumc) en Bas van den Dungen (VWS).

Waarom transformeren?

Bas van den Dungen sprak de aanwezigen toe. Hij benadrukte dat enkel kijken naar substitutie van de tweede naar de eerste lijn niet de oplossing is, maar dat we mogelijk moeten maken dat de juiste zorg op de juiste plek wordt verleend.

Aansluitend betrad Niek van den Adel (Managing partner BeLight) het podium. Hij zette haarscherp neer waarom we terug moeten naar bedoeling: de essentie van waarom we doen wat we doen in de zorg. Volgens Niek moet die intrinsieke motivatie aan de basis staan van de benodigde transformatie, in plaats van veranderen vanuit de systeem wereld. Met zijn persoonlijke verhaal over dwarslaesie maakte hij duidelijk waarom het zo belangrijk is dat de wens van patiënten aan het begin van die transformatie staat.

Vervolgens nam Jonathan Sheffi (Director Life Sciences & Genomics Google) de zaal mee in de wereld van machine learning en de onmiskenbare mogelijkheden die dit biedt voor de transformatie van de gezondheidszorg. Zijn voorbeelden – bijvoorbeeld over hoe machine learning wordt ingezet om retinopathie (veelvoorkomende complicatie bij diabetes, waarbij het netvlies is beschadigd) in India aan te pakken – lieten zien hoeveel winst er nog te behalen is de komende decennia met deze technologie.

Transformatie in de praktijk

Na de pauze stond er een paneldiscussie op het programma met ervaringsdeskundigen op het gebied van transformatie. Jolande Tijhuis (Bestuursvoorzitter Vincent van Gogh), Rob Hoogma (Bestuursvoorzitter Siza) en Geert van den Enden (Algemeen directeur ziekenhuis Bernhoven) vertelden in 2 minuten wat de grootste uitdaging is geweest bij de transformatie van hun organisatie. Daarna gingen zij onder leiding van Lea Bouwmeester in gesprek met elkaar over transformatie in de praktijk.

Geert van den Enden vertelde over zijn visie om van Bernhoven het meest mensgerichte ziekenhuis te maken. “In essentie zijn we erin geslaagd ons denken te veranderen. We vroegen ons af: als we echt vanuit de patiënt denken, wat voor zorg moeten we dan verlenen?”. Rob Hoogma vertelde dat bij Siza de zorg en ondersteuning niet meer aansloten bij de veranderende behoeftes van cliënten. “Het is toch gek dat wij mensen dwingen om zich aan te passen aan de werkwijze van Siza? Wij hebben onszelf gedwongen om op onze handen te gaan zitten en in gesprek te gaan met onze cliënten over hun ware behoefte”. Jolande Tijhuis: “Wij denken dat we 30 tot 40 procent minder geld nodig hebben en tegelijkertijd betere zorg kunnen leveren.” De transformatie van een gesloten ‘black box’ organisatie naar een open netwerkorganisatie vraagt veel van iedereen binnen Vincent van Gogh, maar de kunst is om te durven en niet op te geven als iets anders loopt dan gepland. Haar oproep aan medebestuurders is dan ook: “Jullie zijn degene die de steen in de vijver moeten gooien, just do it!

Wat is er nodig?

Na de paneldiscussie ging Erik Heineman (Kinderchirurg Universitair Medisch Centrum Groningen) in op het belang van tribes en teams in de zorg. Het belang van de paradigma verschuiving van ego: ‘Ik denk dus ik besta’ naar eco: ‘Ik ben omdat wij bestaan’ kwam uitgebreid aan bod. Aan de vele blikken van herkenning vanuit de zaal werd duidelijk dat de uitdaging om deze paradigmashift te realiseren in de praktijk nog niet zo makkelijk is.

De laatste spreker van de dag was Rudi Westendorp (Hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit Kopenhagen) met een vlammend betoog over de revolutie van de burger. “De gezondheidszorg zoals is die nu is bepaalt eigenlijk zelf wat zij levert. Burgers moeten helder maken wat de gezondheidszorg voor hun moet doen. Maar dat is de omgekeerde wereld en dat zijn we niet gewend.

Lea Bouwmeester rondde de ochtend af met een oproep aan alle aanwezigen om elkaar te ontmoeten om door te praten over transformatie, om daarna in actie te komen. Na afloop was nog ruim de gelegenheid om na te praten over transformatie onder het genot van een lunch.

Benieuwd naar de presentatie van de sprekers? Deze kunt u via onderstaande links downloaden:

Niek van den Adel – Transformatie vanuit de bedoeling
Jonathan Sheffi – Transforming the world of healthcare
Erik Heineman – Tribes en teams in de zorg
Rudi Westendorp – De toekomst van de gezondheidszorg: geen innovatie maar revolutie

 

Meer weten?

Neem contact op met Philip Idenburg als u meer wilt weten over de uitdagingen rondom transformaties. Mogelijke onderwerpen om verder op in te gaan zijn:

  • Hoe inspireer ik de rest van mijn organisatie om te transformeren?
  • Wat zijn de kansen en uitdagingen van mijn organisatie?
  • Hoe realiseer ik de transformatie in mijn organisatie met impact?