Met zijn Health Dance Movement (HDM) wil Andrew Greenwood — voormalig balletdanser — een grootse beweging starten om met dans een positieve impact te hebben op de levens van zoveel mogelijk ouderen die kampen met aandoeningen. In een sterk vergrijzend Nederland kent de zorg veel uitdagingen. Door de krappe arbeidsmarkt en de afname van het aantal mantelzorgers is het nog maar de vraag of er genoeg mensen zijn om alle zorgvragen af te vangen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om in te spelen op het toekomstbeeld dat voor ons ligt. Zo liggen er grote kansen in het investeren in initiatieven zoals HDM, die de zorgvraag kunnen verminderen of voorkomen. BeBright ondersteunt Andrew Greenwood hierin.

Zijn danslessen zijn gericht op mensen met ziektebeelden die bij ouderen vaak voorkomen: dementie, artritis en Parkinson. In de twee uur durende danslessen worden de deelnemers meegenomen in een wereld waarin zij hun aandoening even vergeten en ervaren wat ze nog wèl met hun lichaam kunnen doen. Maar er wordt niet alleen gedanst; er is ook alle aandacht voor het mentale aspect van het leven met een aandoening en er vinden er groepsgesprekken plaats.

BeBright presented a very strategic and clear overview of a considerably complex creative endeavour. The intervention focuses on maximising individual’s ability to participate in meaningful activities. This is a relatively new approach and thanks to the commitment made by BeBright we have a very clear road map to explain the impact of such an endeavour.
– Andrew Greenwood, founder HDM and former ballet dancer

Om deze movement een kick-start te kunnen geven is er financiering en een solide business case nodig. In de afgelopen maanden is er door BeBright een impact framework ontwikkeld. In dit framework —dat als basis dient voor het meten van maatschappelijke impact — zijn alle benodigdheden (denk bijvoorbeeld aan geld, docenten en een netwerk) voor het programma en haar potentiële maatschappelijke waarde in kaart gebracht. Om deze waarde te achterhalen is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar wetenschappelijke studies over vergelijkbare dans- en muziekprogramma’s. Deze studies laten zien dat de kwaliteit van leven en de fysieke en mentale gezondheid vooruit kan gaan door het deelnemen aan danssessies. Ook blijkt uit een eerste pilot van HDM dat deelnemers en hun partners dolenthousiast zijn over de impact die de lessen hebben op hun levens. Voor de opstart is startfinanciering benodigd maar met de verwachte effecten is HDM binnen enkele jaren een onderbouwd welzijnsprogrammma dat dan financieel op haar eigen benen kan staan.

The impact framework Health Dance Movement is a clear and graphical presentation. It’s very helpful for presenting to potential partners. We all know dance used in an inspiration manner is beneficial for health improvement. But it’s very hard for people to understand its impact from the perspective of health and economics. Therefore, this presentation is a great guideline for us to explain the input, activities, output and most importantly the outcomes!
– Andrew Greenwood, founder HDM and former ballet dancer

Afgelopen maand organiseerde HDM een symposium in Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. BeBright-collega Irene Mommers ging met de zaal in gesprek over de noodzaak van preventie en de maatschappelijke waarde-creatie van preventie door dansen. Op het symposium waren ook deelnemers van de HDM-sessies aanwezig. Irene vond het bijzonder om te zien hoe hun ogen beginnen te sprankelen wanneer ze erover spreken. De volgende stap voor deze Health Dance Movement is een brede en gefinancierde uitrol in Nederland waarbij zij elke vorm van hulp kunnen gebruiken.


Ben of ken je iemand die iets voor Health Dance Movement kan betekenen (bijvoorbeeld in de vorm van financiële steun of het implementeren van een dansprogramma in jouw omgeving)? Neem dan contact op met andrew@switch2move.com.

Wil je meer weten over hoe een impact map de positionering van jouw sociale onderneming kan ondersteunen? Neem dan graag contact op met Arjo Mans via arjo.mans@bebright.eu of via +31 (0)6 53 64 83 29.