In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 24 november benoemt demissionair minister Carola Schouten de vele voordelen van regionale voedselsystemen en korte ketens en wat dit kan opleveren voor de maatschappij. Het belang van regionale voedselsystemen en korte ketens wordt steeds beter zichtbaar. Op meerdere plekken in het land zijn initiatieven gestart rondom dit thema, waaronder in Zuid-Limburg.

 

Transitie naar kringlooplandbouw

Schouten schrijft onder andere dat regionale voedselsystemen en korte ketens een manier zijn om de transitie naar kringlooplandbouw vorm te geven, nieuwe verdienmodellen voor de boer te realiseren, de ontwikkeling van agrarische producten en concepten met een hogere toegevoegde waarde te stimuleren, en de verbinding tussen boer en burger te versterken. Schouten schrijft in haar brief het volgende:

“Daarnaast zijn de voordelen van regionale voedselsystemen en korte ketens dat de herkomst betrouwbaar is, er minder transportkilometers gemaakt worden en het kan beter zijn voor milieu en landschap. Daarom is het ook een belangrijk onderdeel van mijn inzet op korte ketens. De regio’s zijn de trekker en als ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stimuleren en ondersteunen we. De kracht van een regionale voedselstrategie is namelijk de intrinsieke verbondenheid met de regio. Iedere regio is uniek, met een rijke diversiteit aan partijen binnen de voedselproductie en voedselverwerking.”

En daar zijn wij het mee eens. Uit onze kennis, ervaringen en betrokkenheid bij Voedsel Verbindt en bij de opzet en ontwikkeling van het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg weten wij dat een regionale aanpak kan werken. Bovendien versterkt dit de unieke kwaliteiten van gebieden. Iedere regio heeft zijn eigen diversiteit en met een regionaal voedselsysteem kunnen vele kleinschalige initiatieven verbonden worden.

 

Foodprint kan forms verminderd worden met regionaal geproduceerd en geconsumeerd voedsel

Alphons Kurstjens is als directievoorzitter van lokale Rabobanken vanaf het eerste uur betrokken geweest bij zowel Voedsel Verbindt als Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg. Hij is van mening dat de ‘foodprint’ fors verminderd kan worden als voedsel (gedeeltelijk) regionaal geproduceerd en geconsumeerd wordt: duurzamer vers en lekker. Dat biedt onder andere kansen voor kringlooplandbouw en circulariteit. Het is van belang dit te organiseren met stevige sociaal-economische impact en groot respect voor landschap en milieu. Nieuwe business- en verdienmodellen en (technologische) innovaties kunnen hierbij ondersteunen; bijvoorbeeld door rest- en afvalstromen te verwaarden. Daarnaast ligt de focus op het verbinden van stad en platteland. Kurstjens:

“Hoe mooi zou het zijn als kinderen begrijpen waar hun voedsel vandaan komt en gaan ervaren hoe lekker en gezond producten uit eigen regio zijn?!”

De komende jaren verwacht demissionair minister Schouten een verdubbeling van de marktomzet van consumptie uit de korte keten tot € 4.4 miljard. Het tij keert en het kaf wordt geld waard.

 

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Jules Coenen