< naar blogoverzicht

Hoe versterk je vitaliteit in de regio?

2015-10-20 11:06:24 / by bebright

BeBright organiseerde in september een inspiratieworkshop waar kennis en ervaring gedeeld werd over het creëren van regionale communities ter versterking van de vitaliteit en innovatiekracht. De workshop werd als succesvol ervaren door de 15 deelnemende organisaties door de open sfeer en de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. De workshop wordt op 17 november a.s. herhaald.

Voor de inspiratieworkshop nodigde BeBright met name Rabobank managers uit om hen te informeren en te inspireren. De afgelopen jaren heeft BeBright op verschillende manieren samengewerkt met lokale banken, altijd met het doel om leefbaarheid en vitaliteit te versterken van de lokale gemeenschap. Vitaliteit is voor de Rabobank een belangrijk thema aangezien zij naast de financiële dienstverlening aan klanten ook actief wil participeren in de samenleving door het leveren van een maatschappelijk bijdrage. BeBright ondersteunde de afgelopen jaren diverse lokale Rabobanken bij het versterken van de leefbaarheid van hun werkgebied.

Tijdens de workshop lichtte Ellis Boerkamp (partner bij BeBright) toe wat de visie en aanpak van BeBright is voor het versterken van de regionale vitaliteit of zoals BeBright het uitdrukt het Bruto Lokale Geluk en het Bruto Lokale Product. Ook werden ervaringen van lokale Rabobanken onderling gedeeld. Zo vertelde Barbara Broeks hoe Rabobank Dommelstreek afgelopen jaar samen met BeBright een vitaliteitscommunity creëerde met een vitaliteitsagenda om zowel de economische als de sociale kracht in de regio op geprogrammeerde wijze te versterken. Hiertoe voerde BeBright eerst een vitaliteitsscan uit van de regio die inzicht geeft in vier thema’s: vitaliteit in zorg & welzijn, economie, wonen en duurzaamheid. De scan werd als uitgangspunt gebruikt om gezamenlijk met stakeholders uit de omgeving uitdagingen voor de regio te formuleren, bijvoorbeeld het verbeteren van de doorstroom op de woningmarkt of het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren. Deze trajecten resulteren nu in een zevental concrete innovaties die vitaliteit van de regio versterken.

Janine van den Brink van Rabobank Utrecht vertelde hoe zij samen met BeBright de impact van investeringen in de Utrechtse community meetbaar maakte aan de hand van een maatschappelijke impactanalyse. Op deze manier heeft Rabobank Utrecht inzicht in de gerealiseerde maatschappelijke waarde en daadwerkelijke impact van haar activiteiten. De, samen met stakeholders opgedane, inzichten dienen als relevante management-/stuurinformatie, verantwoording voor de inzet van middelen, helpen bij het komen tot een evenwicht portfolio van activiteiten, en worden ingezet voor communicatie- en marketingdoeleinden.

Ten slotte was er gelegenheid voor de deelnemers om in kleine groepjes ervaringen uit te wisselen over succesfactoren van participeren in de lokale samenleving en het versterken van de leefbaarheid van hun regio.

Mocht u de workshop op 17 november bij willen wonen, of meer willen weten over het versterken van de economische en sociale kracht van een regio, kunt u contact opnemen met Ellis Boerkamp (ellis.boerkamp@bebright.eu).