Doelgerichte therapie (targeted therapy) voor de behandeling van kanker is sterk in opmars. Steeds meer kennis en inzicht wordt opgebouwd over (groei)processen van tumoren en de genetische mutaties die daaraan ten grondslag liggen. Dat maakt het mogelijk om specifieke medicijnen en behandelmethoden te ontwikkelen en in te zetten voor alleen die patiënten met grote kans op effect. Dat kan zijn door hogere overlevingskansen, langere periodes zonder ziekte of snellere of minder belastende behandelingen, regelmatig ook nog voor minder kosten. Invoering van deze innovatieve behandelingen is echter niet vanzelfsprekend omdat de veranderingen in de zorgprocessen die dat met zich mee brengt, belemmerd worden door de huidige financiële regelingen en organisatorische samenwerking binnen en tussen ziekenhuizen.

Op verzoek van AstraZeneca, hebben wij deze belemmeringen en mogelijke oplossingen in kaart gebracht aan de hand van een specifieke case: onderzoek naar tumorweefsel bij de behandeling van eierstokkanker. Lees hier de White Paper