Een goede samenwerking met betrokken partijen is essentieel voor het opstellen en realiseren van strategische uitgangspunten van organisaties. In het voorjaar van 2022 heeft de woningcorporatie ZOwonen onder begeleiding van BeBright gewerkt aan het versterken van samenwerking met vier verbonden huurdersbelangenorganisaties. Door een gedeeld inzicht in de toekomstige uitdagingen en met een gedeeld gevoel van urgentie als basis, is de samenwerking met de huurdersbelangenorganisaties versterkt en is de basis gelegd voor een breed gedragen strategische agenda. Janine Godderij, directeur-bestuurder van ZOwonen, vertelt over haar ervaringen tijdens dit traject.

Versterken van samenwerking
Janine Godderij heeft BeBright gevraagd te ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking met vier HBV’s. Er zijn drie redenen om een externe deskundige bij dit traject te betrekken:

  1. Een externe partij is onafhankelijk.
  2. Een externe deskundige kan een confronterende spiegel voorhouden aan de betrokken organisaties;
  3. Een externe deskundige heeft door enige afstand van de inhoud een scherpere blik.

“Ik heb de samenwerking met BeBright als heel prettig ervaren. Dit kwam allereerst door het niveau van het gesprek dat wij met elkaar kunnen voeren. Als directeur-bestuurder werd ik begrepen maar tevens uitgenodigd mee te bewegen, soms uitgedaagd. Belangrijk is dat dit nimmer persoonlijk werd en altijd objectief en met open vizier. Wat ik ook heel prettig vond was de flexibiliteit om niet volgens een rigide aanpak te denken, maar ook te kijken op welke manier de aanpak in de context van het traject en onze uitdagingen past.”

Eerst loskomen uit bestaande patronen
Het model van Lewin[1], waarin de drie fasen (1) unfreezing, (2) change en (3) refreezing aan bod komen, past goed bij de context van het vraagstuk van ZOwonen. Eerst is gewerkt aan het losbreken van patronen en paradigma’s van betrokken HBV’s. Nu begeeft de samenwerking daarmee zich in de fase change en uiteindelijk moet het worden geborgd, de refreezing fase.

Gedeelde urgentie vormt de basis voor coalitievorming
In de unfreezing fase is met het maken van een regiobeeld inzichtelijk gemaakt hoe het werkgebied van ZOwonen ervoor staat op de thema’s opleiding en werk, economie, wonen en leefbaarheid, zorg en welzijn en maatschappij en wat de belangrijkste ontwikkelingen voor ZOwonen zijn. Dit beeld is verrijkt met kwalitatieve inzichten uit interviews met stakeholders uit HBV’s en ZOwonen. Hieruit zijn acht toekomstige externe uitdagingen voor ZOwonen geïdentificeerd, bijvoorbeeld het toekomstig inrichten van wonen en zorg.

Impact ontstond bij de dialoogsessie met de HBV’s toen de inzichten gedeeld werden. Met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen (en de mogelijke oplossingsrichtingen) zorgden voor een gedeeld begrip én een gedeelde urgentie. Nieuwe inzichten, zoals de toekomstige uitdagen op het gebied van wonen en zorg, creëerden een gedeeld besef dat toekomstige uitdagingen alleen door verregaande samenwerking in de regio zijn op te lossen. Vanuit dit gedeelde besef is er vervolgens gewerkt aan de basis voor een fundamentele strategische agenda.

Hierdoor is de aandacht bij de HBV’s verschoven van de dagelijkse, operationele zaken naar een blik gericht op de toekomst, met hun gedeelde waarden als uitganspunt, én ligt er een gezonde basis om de coalitie verder te versterken.

“Het zaadje voor een goede fundamentele strategische agenda is geplant. Dat heeft nu onderhoud en aandacht nodig om door te groeien.”

Een terugblik op de samenwerking tussen ZOwonen en BeBright
“Een van onze kernwaarden is ‘humaan-zakelijk’. Bij dit adviestraject was de balans tussen humaan en zakelijk goed. Bovendien was de aanpak van BeBright in het traject compleet, scherp en gefocust.”

Ben je benieuwd naar de resultaten van het ZOwonen-traject of wil je meer weten over het versterken van regionale samenwerking? Neem dan contact op met Jules Coenen of Hidde van den Akker

[1] Lewin, K. (1947). Group decision and social change. Readings in social psychology3(1), 197-211.

 

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.