Rabobank Leiden-Katwijk heeft samen met haar ledenraad en de organisaties uit het werkgebied een gezamenlijke maatschappelijke agenda voor de regio opgesteld. Binnen de vier thema’s Duurzaam wonen, Lokale economie, Financiële zelfredzaamheid en Vitaliteit hebben zij projecten uitgewerkt om de komende jaren de sociaaleconomische kracht van de regio te versterken. Met de ledenraad in de lead van deze agenda heeft zij een vernieuwende en versterkende rol.

Van maatschappelijk jaarplan naar maatschappelijke agenda van de regio

De Rabobank Leiden-Katwijk heeft, voordat zij aan de slag ging met het maatschappelijk jaarplan 2019, bekeken op welke manier zij het plan kan ontwikkelen én uitvoeren. Uiteraard speelden de huidige ontwikkelingen binnen de bank daarbij een rol. Ook de veranderde rol van de ledenraad kwam naar voren. De bank concludeerde dat voor echte impact in de regio meer nodig was dan een traditionele aanpak. Erik Versnel (directie voorzitter Rabobank Leiden-Katwijk):

“De Rabobank is vanuit haar historie erg betrokken bij de maatschappij. Om die betrokkenheid vast te houden en de impact die we hebben te vergroten, moeten we op zoek naar nieuwe en slimme samenwerking. Niet alleen met externe stakeholders, maar ook met alle kennis en motivatie die we binnen de bank beschikbaar hebben. De ledenraad en de collega’s zijn daarbij van grote betekenis”.

De aanpak kon rekenen op veel enthousiasme en aandacht: tijdens de eerste themabijeenkomsten waren vele externe stakeholders bereid om mee te denken én mee te doen. De thema’s en uitdagingen kregen zo een verdieping, waardoor het besef ontstond dat er draagvlak was voor een regionale maatschappelijke agenda. Wat begon als een maatschappelijk plan voor de duur van een jaar, werd zo een aanpak van vele organisaties die wordt ingezet voor meerdere jaren.

 

Nieuwe rol voor de ledenraad

Vanuit de overtuiging dat de marktteams en ledenraad elkaar aanvullen in kennis en netwerk, is een traject gestart waarbij de ledenraad een nieuwe rol kreeg toebedeeld: zij was ‘in de lead’ bij het bepalen van de thema’s en de inhoud van het maatschappelijk jaarplan 2019.

De ledenraad heeft alle mogelijke thema’s verkend en heeft er vervolgens voor gekozen om in te zoomen op vier thema’s: duurzaam wonen, lokale economie, financiële zelfredzaamheiden vitaliteit.

Met een trekker per thema vanuit de ledenraad en een trekker per thema vanuit de bank is een projectgroep gevormd die met steun van BeBright een analyse heeft gemaakt van deze thema’s in de regio. Demografie, toekomstige trends en lokale uitdagingen zijn geformuleerd. Deze analyse stond aan de basis van de dialoog met stakeholders en de design thinking workshops om tot concrete projecten te komen als onderdeel van de maatschappelijke agenda.

De ledenraad is ook in de komende jaren actief betrokken bij de maatschappelijke agenda. Enerzijds fungeert de raad als ambassadeur om projecten met hulpvragen verder te helpen, anderzijds is de raad actief betrokken bij projecten als trekker of onderdeel van het projectteam. De ledenraadsvergaderingen worden in 2019 gecombineerd met een maatschappelijk café waarvoor het gehele netwerk wordt uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen projecten het podium, worden hulpvragen aan het netwerk gesteld en nieuwe projecten aangehaakt om de sociaaleconomische kracht van de regio te versterken.

Design Thinking en concrete plannen

Door gebruik te maken van de aanwezige kennis bij medewerkers van de bank, de ledenraad en vele organisaties uit het netwerk zijn via een design thinking proces maar liefst 13 concrete project-ideeën ontstaan, verdeeld over de verschillende thema’s. De projecten beogen allemaal een bijdrage te leveren aan de regio en worden gedragen door mensen vanuit verschillende organisaties. Erik Versnel:

“Door de aanpak en begeleiding vanuit BeBright is het ons gelukt om in korte tijd een krachtige beweging in gang te zetten. De Rabobank kan daardoor een goede invulling geven aan het coöperatieve gedachtegoed. Niet alleen door samen met partners te werken aan het verbeteren van het bruto lokaal product en geluk, maar ook door een impactvollere rol van de ledenraad waardoor zij een hele belangrijke maatschappelijke rol blijft spelen”.

Meer weten?

In dit traject heeft BeBright de Rabobank geholpen om een coalitie te smeden tussen de bank, haar ledenraad en regionale organisaties en daarmee een impactvolle bijdrage te geven aan de sociaalmaatschappelijke vraagstukken in de regio. Neem contact op met Ellis Boerkamp als u meer wilt weten over het ontwikkelen van een maatschappelijke agenda voor uw organisatie en hoe u kunt bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische kracht van uw regio.