< naar blogoverzicht

Lisse 2030: visie op de toekomst van de gemeente Lisse

2018-01-12 16:32:58 / by bebright

In 2030 is Lisse de groen(st)e woongemeente in de Bollenstreek die mensen op een duurzame wijze aan elkaar verbindt. Dat is de gezamenlijke ambitie voor de toekomst van Lisse. Deze ambitie is onderdeel van de Toekomstvisie en agenda Lisse 2030 die door het gemeentebestuur samen met inwoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld is ontwikkeld, onder begeleiding van BeBright.

Hoe ziet Lisse er in 2030 uit?

In interviews en met een foto-, gedichten- en ontwerpwedstrijd zijn mensen uit Lisse gevraagd om na te denken over hun eigen toekomst, en over de toekomst van volgende generaties. Tegelijkertijd is het maatschappelijke middenveld (sportverenigingen, ondernemers, zorg- en welzijnsinstellingen) in dialoogsessies in gesprek gegaan over belangrijke thema’s en opgaven voor Lisse in 2030. Al deze informatie, gecombineerd met een scan van de huidige situatie en inzicht in landelijke trends en ontwikkelingen, is gebruikt om de nieuwe koers te bepalen.

In 2030 is Lisse een groene woongemeente met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen op het gebied van zorg, sport, onderwijs en cultuur. Lisse is duurzaam in de breedste zin van het woord. Ook wonen, werken, zorgen en leren staan in het teken van de toekomst en de toekomstige generaties. Ontmoeten staat centraal: wonen, winkelen en recreëren zijn hierop (in)gericht.

Aan de slag met vijftien kansrijke projecten

Met elkaar is eveneens de Agenda@2030, het uitvoeringsplan om de doelen waar te maken, opgesteld. Vijftien kansrijke projecten die inspelen op één of meer opgaven die uit het participatietraject naar voren zijn gekomen. Een van die opgaven is eenzaamheid. Via een onderzoek naar de mogelijkheid van een centraal gelegen park in Lisse en het realiseren van een praatbankje is geprobeerd die opgave concreet aan te pakken. Het praatbankje – één van de ingediende ontwerpen van leerlingen van de Sint Josephschool – wordt in 2018 gerealiseerd. Het bankje nodigt uit tot het maken van een praatje en brengt zo inwoners van Lisse met elkaar in contact.

Alle projecten dragen zo bij aan een toekomst van Lisse als groene en duurzame woongemeente met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. De gezamenlijke en gedragen visie op de toekomst geeft niet alleen richting voor het gemeentebestuur, maar voor iedereen die zich inzet in Lisse. Het is een inspirerend en ambitieus startpunt om de toekomst van Lisse verder vorm te geven. De Toekomstvisie en agenda Lisse 2030 kunt u hier downloaden.