In november 2022 is het Nederlands Kanker Collectief van start gegaan, een initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Het Nederlands Kanker Collectief is een onafhankelijk en open collectief en wil de impact van kanker op onze samenleving verminderen, samen met partners die deze ambitie delen. De impact van kanker op onze samenleving is groot. 1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker, 46.000 mensen overlijden jaarlijks aan de gevolgen van kanker en 800.000 mensen leven met kanker of hebben kanker gehad. Deze aantallen lopen richting 2032 alleen maar verder op.

Er is veel kennis en inzet op het gebied van kanker in ons land. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de overlevingskans na een diagnose kanker in de afgelopen jaren is gestegen. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen. Zo hebben we een hoger percentage mensen dat kanker krijgt in vergelijking tot andere Europese landen, blijft de overlevingskans voor bepaalde kankersoorten laag en vragen het voorkomen van kanker en het leven na kanker om meer aandacht. Dit in een zorg- en ondersteuningssysteem dat al onder druk staat.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, wil het collectief krachten bundelen en maatschappelijke thema’s rondom kanker adresseren, aanpakken en oplossingen dichterbij brengen. Hiervoor wordt in co-creatie met betrokken partijen rondom kanker een Nederlandse Kanker Agenda gemaakt om zo de impact van kanker op onze samenleving te verkleinen. Voor, tijdens en na kanker.

De Nederlandse Kanker Agenda
De overkoepelende agenda bestaat uit ambitieuze en aansprekende doelen en een concrete aanpak, gericht op de lange termijn. De Nederlandse Kanker Agenda:

  • Stelt doelen voor de fases leven voor, met en na kanker en prioriteert deze doelen
  • Beschrijft een concrete aanpak voor de doelen
  • Geeft richting
  • Creëert overzicht van de belangrijkste initiatieven op het gebied van kanker in Nederland
  • Versnelt en verbindt bestaande initiatieven
  • Komt met nieuwe initiatieven voor onderbelichte thema’s
  • Sluit aan op het EU Beating Cancer Plan en de EU Mission on Cancer

Kick-off Nederlands Kanker Collectief
Op 17 november vond, als start van deze nieuwe maatschappelijke beweging, de kick-off van het Nederlands Kanker Collectief plaats. De middag begon met bijdragen van Eva Hermans-Kroot (24 jaar, diagnose longkanker stadium 4) en Sophia Sleeman (ex-patiënt en nu belangenbehartiger). Eva vertelde over hoe het is om op jonge leeftijd te leven met kanker en te weten dat het leven eindig is. Sophia sprak over het leven na kanker en de uitdagingen die zij heeft ervaren. Vervolgens nam minister Ernst Kuipers het woord. Hij verwelkomt nadrukkelijk dit maatschappelijk initiatief en zegt belangrijke medewerking van het departement toe.

Na een toelichting op het NKC en haar werkwijze door programmamanager Carla van Laer en ruimte voor vragen aan de bestuurders van de initiatiefnemende partijen IKNL, KWF en NFK, gingen de ruim 100 aanwezigen uiteen in dialoogtafels. Aan de dialoogtafels is een start gemaakt met de doelen voor de agenda op de fases leven voor, met en na kanker, is gesproken over belangrijke thema’s en zijn randvoorwaarden besproken om te komen tot een succesvolle beweging.

Meer weten over het Nederlands Kanker Collectief? Lees verder op www.nederlandskankercollectief.nl of neem contact op met Petra Zoer.

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

Philip J. Idenburg BeBright

Petra Zoer

+31(0)6 29038115
petra.zoer@bebright.eu