Na drie succesvolle cursussen start in januari 2019 de 4ecursus Klinisch Leiderschap in het prachtige Villa Heidebad onder leiding van Philip Idenburg (BeBright) en Carina Hilders (iBMG & Reinier de Graaf Groep).

Jaco Houtgraaf, cardioloog Diakonessenhuis Utrecht/Zeist, volgde de cursus Klinisch leiderschap:

“Ons Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) investeert bij jonge specialisten in de ontwikkeling van klinisch leiderschap. Het onderwerp spreekt mij ook bijzonder aan en ik ben blij deze inspirerende cursus te hebben gevolgd.

De groep onder leiding van enthousiaste en ervaren cursusleiders, was heel open en voelde vanaf dag één vertrouwd. Je bent samen met andere breed geïnteresseerde medisch specialisten, waardoor je ook van elkaar leert. Er was veel tijd voor onderling contact wat ook nieuwe gezichtspunten geeft.

Het thema ‘verandermanagement’ vond ik heel leerzaam. Ik heb nog dagelijks baat bij wat er besproken is. Ik zit in verschillende werkgroepen en projectteams waar we proberen processen beter te laten verlopen. De cursus heeft mij handvatten en inzichten gegeven hoe je zaken het beste aanpakt. Ook de aandacht voor persoonlijk leiderschap sprak mij erg aan. Waar sta je zelf in het geheel? Je moet het leuk vinden wat je doet; dáár krijg je energie van. Voor de specialist die dagelijks opgaat in zijn klinisch werk is dat een mooie relativeringsslag.”

Klinisch leiderschap is meer dan de traditionele, natuurlijk leidende rol van de medicus in de zorgpraktijk. Het is in de allereerste plaats zelf excelleren in de klinische en diagnostische settings. Proberen het elke dag een beetje beter te doen:

  1. Op medisch gebied, maar ook in de communicatie met patiënten en hun naasten;
  2. Door oog te hebben voor de integrale zorg en niet alleen het eigen stukje daarbinnen;
  3. Door nadrukkelijker stil te staan bij wat gepaste zorg is in plaats van maximale zorg;
  4. Door oog te hebben voor de mogelijkheden en grenzen van zelfregie en mantelzorg;
  5. Door te zoeken naar nieuwe manieren om zorg vorm te geven, zoals internetcommunities of e-health.

Klinisch leiderschap betekent dat je als zorgprofessional verantwoordelijkheid neemt voor en de regie voert over de dagelijkse patiëntenzorg vanuit de ambitie om die zorg voortdurend te verbeteren. Daarbij gaat het om verbetering van kwaliteit, zowel in medische termen als in termen van klanttevredenheid, waarbij tegelijkertijd gestreefd wordt naar doelmatigheid en innovatie.

Programma

De Academie voor Medische Specialisten biedt een uniek programma aan voor alle medisch specialisten en overige leden van medische staven in algemene en academische ziekenhuizen, GGZ-instellingen en categorale zorgaanbieders, die de ambitie hebben om de regie te houden over de zorg voor de patiënt en de uitdaging willen aangaan om dagelijkse verbeteringen in het klinische proces te ontwikkelen.

Het programma bestaat uit vijf modules van ieder vier dagdelen:

  • Module 1: Leiderschap in de zorg
  • Module 2: Kwaliteitsverbetering
  • Module 3: Procesverbetering
  • Module 4: Zinnige zorg
  • Module 5: Persoonlijke effectiviteit

Op de website www.academiemedischspecialisten.nl vindt u de meest actuele informatie en de inschrijvingsmogelijkheden.