arnout siegelaar bebright

Arnout Siegelaar

Over mij

Mijn missie is een betekenisvolle bijdrage leveren aan oplossingen in wonen en zorg voor ouderen. Een dynamisch beleidsgebied dat mij uitdaagt om me steeds te ontwikkelen, nieuwe perspectieven te ontdekken en te onderzoeken. Het delen van expertise en samenwerken rond een grondige analyse zijn mijns inziens dan ook vaak de wegen naar het vinden van goede antwoorden op de uitdagingen van vandaag.

Ik ben na omzwervingen over de wereld weer geland in mijn geboorteplaats Apeldoorn, waar ik met mijn vriendin geniet van familie en vrienden en van de mooie Veluwe. Ik houd van moutainbiken en ik lees graag een goed boek.

Mijn kennis en ervaring 

Ouderenzorg en zorgvastgoed zijn dé thema’s van mijn bijna 30-jarige carrière. Bestuurskundige van huis uit, met verdieping in Health Policy and Adminstration in de VS en Vastgoedkunde in Groningen. Ik ben goed bekend met de doelgroep door 16 jaar ervaring bij zorgorganisaties in verschillende beleidsfuncties. In de loop van die tijd heb ik me gespecialiseerd in de vertaling van visie en organisatiestrategie naar visie op wonen en zorg en (zorg)vastgoed.

Wonen voor mensen met dementie heeft mijn speciale aandacht. Als dementie voortschrijdt ontstaan er extra eisen aan de woonomgeving, onder meer doordat oriëntatie in plaats en tijd en het begrijpen van de omgeving steeds moeilijker wordt. Regieverlies treedt op en stress neemt toe. Naast mijn werk bij BeBright doe ik promotie-onderzoek naar de invloed van de fysieke woonomgeving op kwaliteit van leven, welbevinden en het gedrag bij mensen met dementie bij het UMCG.

Ervaring met strategietrajecten in wonen en zorg heb ik bij meerdere opdrachtgevers opgedaan, onder meer voor de IVVU in de zorgkantoorregio Utrecht. Met dit project gaan we in alle lokale partijen in de 25 gemeenten in gesprek over de opgaven en oplossingsrichtingen voor de toekomst van wonen met zorg voor ouderen.

Ik ben trots op… 

De flexibiliteit en veerkracht die ik ontmoet bij partijen in het veld. En het enthousiasme dat er is om  verantwoordelijkheid te nemen in nieuwe situaties en de rol die er ligt op te pakken. Dat geldt voor gemeenten, provincies, woningcorporaties, en zeker ook burgers! Ik ben trots om samen met BeBright de goede dingen te mogen doen om die partijen te helpen innoveren en resultaten te boeken.

 

Mijn uitgelichte projecten

 

BeBright vindt versterking in Arnout Siegelaar

BeBright vindt versterking in Arnout Siegelaar

Arnout Siegelaar is per 1 februari aangetreden als senior adviseur Zorgvastgoed & Woonzorg bij strategie- en innovatiebureau BeBright in Utrecht. Arnout Siegelaar is strategie- en vastgoedexpert in de zorg en brengt 30 jaar ervaring mee. BeBright versterkt daarmee...

Een frisse kijk op wonen en zorg

Een frisse kijk op wonen en zorg

Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties staan voor een forse opgave in wonen voor kwetsbare groepen. Er is een groeiende behoefte aan geschikte woningen voor uitstromers uit beschermd wonen, statushouders, oorlogsvluchtelingen, maar de grootste groep...