WONEN & ZORG

Gebrek aan geschikte woningen voor ouderen en kwetsbare groepen in de maatschappij belemmert de doorstroom op de woningmarkt. Om ouderen en kwetsbare bewoners in de toekomst geschikte woningen aan te kunnen bieden is er verandering nodig op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het vraagt landelijk om een duidelijke visie, kaders en ontwikkelruimte, maar ook regionaal en lokaal om een visie en een uitvoeringsagenda. Met de wijziging van de woningwet per 1 januari 2022 zijn gemeenten verplicht een woonvisie vast te stellen. En als verdieping van de woonvisies moeten gemeenten komen tot woonzorgvisies die per 1 januari 2024 verplicht zijn voor gemeenten.

Wij helpen opdrachtgevers, zoals gemeenten, vanuit het perspectief van wonen en zorg de woon(zorg)visie te verbinden met een omgevingsvisie en een visie op het sociaal domein. De opgave van wonen en zorg vraagt om keuzes, samenwerking en concrete actie tussen betrokken spelers.

In onze trajecten helpen wij onze opdrachtgevers om belanghebbenden te verbinden rondom gemeenschappelijke opgaven en te komen tot een uitvoeringscoalitie. Wij brengen onze kennis uit Ouder Worden 2040 in over de ouder wordende samenleving en ontwikkelingen op de woningmarkt en doen een beroep op ons netwerk en partners.

   

  The Bright way

  Wij helpen bij het vormen van een regiobeeld, een toekomstvisie en een concrete uitvoeringsagenda. Dit doen we in co-creatie met relevante betrokken partijen, waaronder gemeenten, woningcorporaties en VVT-instellingen. Samen bouwen we aan een coalitie die vanuit een gemeenschappelijk begrip en urgentie, met oog voor de regionale en lokale context met de woon(zorg)opgave aan de slag gaat.

   

  aan de slag?
  Neem contact op! 

   

   

  Daniël Mogendorff

  Daniël Mogendorff

  Uitgelicht in WONEN EN ZORG

  Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

  Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

  Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten we op de top van de vergrijzing. Wat is er nodig om onze samenleving toekomstbestendig te maken? Een groot aantal partijen uit verschillende domeinen heeft op 21 april een transformatieagenda met concrete doelen, acties en...