Rabobank Utrecht en omstreken heeft met elf stakeholders uit de regio een startcoalitie gevormd om samen te werken aan de ambitie: alle particuliere koopwoningen in Utrecht en Nieuwegein energieneutraal in 2030 door minder energieverspilling en meer duurzame opwek. Dit is een van de speerpunten die de Rabobank onder begeleiding van BeBright het afgelopen jaar heeft vastgesteld.

Vier projecten in concept

In nauwe samenwerking met Rabobank Utrecht e.o. is BeBright in gesprek gegaan met stakeholders over het verduurzamen van bestaande woningen en over het vormen van een coalitie die zich hier hard voor wil maken. Er is gezocht naar nieuwe en bestaande projecten die inspelen op het gemeenschappelijke vraagstuk: “Hoe bewegen we de particuliere huiseigenaar tot het verduurzamen van diens grondgebonden koopwoning?” De inmiddels gevormde startcoalitie werkt met verschillende aanjagers aan het concretiseren van de volgende vier projecten.

  • Verduurzamen van de woning onderdeel van basishypotheek: De financiële drempel voor verduurzaming moet zo laag mogelijk zijn. Het aanbieden van een langdurige ‘opt-out’ met garantiestelling van een financiële tegemoetkoming bij een hypotheekverstrekking, te besteden aan het verduurzamen van de koopwoning, draagt hieraan bij.
  • Verleiden van de huiseigenaar met het eindresultaat: Verduurzamen van een woning kent vele hobbels waardoor het traject kan stagneren. Door de huiseigenaar te voorzien van een gepersonaliseerde offerte, inclusief stappenplan met planning, kunnen deze hobbels worden genomen. Deze offerte legt de focus op het einde van de klantreis.
  • Onderzoeksminor ‘Energiezuinig en duurzaam wonen’: Wat beweegt een huiseigenaar nou echt? Door verschillende onderzoekslijnen worden studenten ingezet om de belangrijkste triggers te identificeren en analyseren.
  • VT verduurzamen: Er zijn vele tv-programma’s over verbouwen en verhuizen, maar geen enkele over het verduurzamen van woningen. Een landelijke documentaire of serie met een focus op verduurzaming kan particuliere huiseigenaren inspireren en ondersteunen door te laten zien wat er mogelijk is, waar je aan moet denken en wat de voordelen op de langere termijn zijn.

Het totaalplaatje

Rabobank Utrecht e.o. heeft in haar maatschappelijk jaarplan in totaal vier speerpunten uitgelicht. Op deze speerpunten wil zij initiatieven, projecten of samenwerkingsverbanden realiseren die aanvullend zijn op haar huidige dienstverlening en bijdragen aan de sociaalmaatschappelijke vraagstukken in de regio:

  1. Ondernemers laten groeien: Starters en start-ups laten bloeien.
  2. Energiezuinig en duurzaam wonen: Particuliere woningen energieneutraal.
  3. Banking for Food: Gezonde duurzame voedselomgeving stimuleren.
  4. Gelijkheid in de samenleving: Financiële zelfredzaamheid bij jeugd en jongvolwassenen versterken. 

Meer weten?

In dit traject heeft BeBright de Rabobank voorzien van handvatten om invulling te geven aan hun maatschappelijk jaarplan en daarmee een impactvolle bijdrage te geven aan de sociaalmaatschappelijke vraagstukken in de regio. Neem contact op met Ellis Boerkamp als u meer wilt weten over het ontwikkelen van een maatschappelijke agenda voor uw organisatie en hoe u kunt bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische kracht van uw regio.