Prof. dr. Erik Heineman treedt per 1 maart toe tot het Utrechtse strategie- en innovatiebureau BeBright. Hij gaat zich binnen BeBright bezighouden met strategisch advies in de zorg en specifiek met de strategische vraagstukken m.b.t. de transformatie van de curatieve gezondheidszorg.

Erik Heineman was hoogleraar Heelkunde en kinderchirurg bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), hoofd van de afdeling chirurgie van het UMCG en hij werkte o.a. als kinder- en transplantatiechirurg in Maastricht en als hoogleraar Kinderchirurgie aan de Universiteit van Auckland, Nieuw- Zeeland. Daarnaast richt hij zich op clinical governance, een beweging die proces-/ ketendenken, teamwork, communicatie, eigenaarschap en (klinisch) leiderschap centraal stelt.

Verder was Erik Heineman o.a. voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Hij hield zich intensief bezig met kwaliteit van zorg. “Kwaliteit in het algemeen en kwaliteit van zorg in het bijzonder, is uitermate complex. Ik probeer te begrijpen en uit te leggen hoe je complexiteit kunt omarmen in plaats van te reduceren tot ‘hapklare brokken’, waar vervolgens de ‘leefwereld’ niets mee kan.” Voor hem is kennis van mensen en organisaties essentieel. Onderzoek naar een antropologische manier van kijken helpt hem daarbij. “De zorg wordt geleverd door tribes én teams en niet door eenlingen”, aldus Heineman.

 BeBright

BeBright is een strategie- en innovatiebureau dat haar opdrachtgevers in de zorg en het sociaal domein ondersteunt met visie- & strategie-vorming en innovatie implementatie. Erik Heineman gaat zich bij het bureau richten op de begeleiding van visie- en strategietrajecten, van innovatie- en transformatie-projecten in de curatieve zorg en het versterken van (klinisch) leiderschap en coaching van professionals en teams. Ook zal hij zich bezighouden met de implementatie van “netwerkgeneeskunde” en de kanteling van ziekenhuisorganisaties. Hij zal zijn uitgebreide kennis en ervaring inzetten om organisaties te ondersteunen bij grensverleggende samenwerking en het bieden van mensgerichte zorg.

Heineman over zijn nieuwe uitdaging: “Mijn agenda biedt nu de ruimte om me samen met een gedreven team professionals met veel enthousiasme te richten op vernieuwing van de zorg. Inmiddels weten we best wat er moet gebeuren om de zogenaamde Quadruple Aim doelstellingen te realiseren. Het moet alleen nog wel even gebeuren.”

Philip J. Idenburg, managing partner van BeBright, laat weten verheugd te zijn met een waardevolle aanvulling als Erik Heineman voor de organisatie. Idenburg: “Erik is een grote aanwinst voor BeBright. Het is fantastisch dat hij zijn jarenlange ervaring als chirurg en zijn bestuurlijke ervaring wil inzetten om samen met BeBright bij te dragen aan de transformatie van de zorg. Maar weinig zorgprofessionals combineren zoveel hands-on zorg met bestuurlijke- en advieservaring als Erik. Ervaring die wenselijk is om antwoorden te vinden op de complexe uitdagingen van vandaag.”