Het programma 2diabeat heeft een breed gedragen, integrale aanpak ontwikkeld om de opmars van diabetes type 2 in Nederland te stoppen. Deze aanpak is afgelopen juni gepresenteerd en voor iedereen beschikbaar op de website van 2diabeat.

Over de aanpak programma 2diabeat

De integrale aanpak is in co-creatie met het veld tot stand gekomen en brengt de vele initiatieven in Nederland op het gebied van diabetespreventie bijeen. Gebaseerd op bestaande onderzoeken en samen met circa 200 experts, ervaringsdeskundigen en professionals is in het afgelopen jaar een integrale aanpak ontwikkeld. Implementaties op lokaal niveau, bijvoorbeeld in een wijk, vormen de basis en krijgen van 2diabeat landelijke support.

De aanpak wordt toegepast in de directe leefomgeving van mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en bij mensen met ‘omkeerbare’ diabetes type 2. Door het stimuleren en ondersteunen van mensen in het aanpassen van hun leefstijl kunnen we diabetes voorkomen, de effecten verminderen of zelfs genezen. De leefomgeving speelt hierbij een essentiële rol. Het individu staat daarbij centraal en zelfregie is het uitgangspunt.

Op een locatie brengen we het aanbod van leefstijlbevorderende activiteiten en professionals in zorg en welzijn in beeld. Met lokale doelgroepen evalueren we het aanbod en waar mogelijk verrijken we deze, inspelend op voorkeuren. Ook niet-professionals zijn welkom om bij te dragen. Alles wat er op een locatie gebeurt rondom een gezonde leefstijl wordt voor iedereen inzichtelijk gemaakt. We streven naar the whole system in the room en starten met een welwillende en daadkrachtige coalitie. De lokale ervaringen worden uitgewisseld in een landelijk leer- en innovatienetwerk. De effectiviteit van de aanpak wordt onderzocht op zowel lokaal als landelijk niveau.

Experts aan het woord

De aanpak is sinds 23 juni 2020 vrij te downloaden op de website www.2diabeat.nl. Ter ere van de ‘lancering’ reisden we het land door om reacties van de experts van Nederland op het gebied van diabetes, leefstijl en preventie te horen. Benieuwd wat zij over 2diabeat te zeggen hebben? Bekijk de video’s op de website van 2diabeat!

Programma 2diabeat

Het programma 2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Momenteel is 2diabeat in gesprek met potentiële pilotlocaties waar vanaf het najaar van 2020 de aanpak geïmplementeerd zal worden. Op de website staat ook informatie voor regionale coalities die zich willen aanmelden voor samenwerking met 2diabeat. Team 2diabeat kijkt ernaar uit om na een mooie ontwikkelfase echt aan de slag te gaan! Meer weten over 2diabeat? Neem contact op met Irene Mommers.