Het realiseren van duurzame maatschappelijke impact wordt voor veel organisaties een steeds belangrijker thema. Zowel in de publieke sector als in de private sector zien we steeds meer behoefte aan een onderbouwde visie en concrete invulling op dit gebied. Ook voor Rabobank Amsterdam staat dit hoog op de agenda. De bank investeert fors en passievol in de sociaaleconomische positie van Amsterdam en de verduurzaming van haar samenleving.

Komende maanden zal BeBright Rabobank Amsterdam ondersteunen bij het concreet vormgeven van de maatschappelijke agenda. Samen zullen we daarnaast werken aan het versnellen van de bestaande initiatieven in duurzame voedselvoorziening, ondernemerschap & internationalisering en zelfontplooiing & talentontwikkeling van kansarme kinderen.

Plan van aanpak

Met elkaar bouwen we aan een enthousiast netwerk van relevante stakeholders, partners en organisaties in de regio Amsterdam. Daarbij maken we gebruik van creatieve werkvormen zoals interactieve workshops en storytelling. We starten met het realiseren van een onderbouwde, gedeelde en gedragen innovatieagenda om de maatschappelijke impact van Rabobank als community bank te vergroten. Hiermee geven we gezamenlijk op een betrokken wijze een impuls aan deze initiatieven.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden waarop BeBright kan bijdragen aan het realiseren of versterken van de maatschappelijke impact in uw organisatie of regio? Neem dan contact op met Ellis Boerkamp, partner bij BeBright via ellis.boerkamp@bebright.eu.