Rabobank Dommelstreek wil als coöperatieve bank een rol spelen in het versterken van de vitaliteit van haar werkgebied. Vitaliteit is een optelsom van verschillende maatschappelijke thema’s en onderwerpen. Door verschillende partijen en stakeholders samen te brengen wil de bank een vitale gemeenschap tot stand brengen zodat een prettige omgeving ontstaat om te wonen, werken en recreëren. BeBright begeleidde dit proces; Samen Vitaal: Samen voor een vitale gemeenschap.

Een vitaliteitsscan geeft inzicht in de vitaliteit van de regio

Samen met Rabobank Dommelstreek en stakeholders in de regio is een vitaliteitsscan uitgevoerd om een concreet en gezamenlijk beeld van de vitaliteit van de regio te verkrijgen. De scan geeft een actueel beeld van de status van de vitaliteit van de regio op verschillende domeinen: economie, zorg & welzijn, duurzaamheid en wonen. Een greep uit de bevindingen van de scan: de regio heeft een bovengemiddeld percentage inwoners met overgewicht, inwoners zijn ontevreden over sport- en spelvoorzieningen, bijna de helft van de ouderen voelt zich weleens eenzaam, er zijn relatief veel koopwoningen en weinig huurwoningen, en mensen zijn minder afhankelijk van WW of bijstand ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Op basis van bevindingen zijn vitaliteitsuitdagingen geformuleerd zoals het bevorderen van werkgelegenheid en het verbeteren van doorstroom op de woningmarkt.

Het versterken van de vitaliteit vraagt om samenwerking binnen in de community

BeBright heeft de bank begeleid bij het creëren van een community waar stakeholders uit het onderwijs, zorg, overheid, bedrijfsleven, burgerinitiatieven en inwoners gezamenlijk oplossingen hebben ontwikkeld voor een deel van de vitaliteitsuitdagingen. Zo is bijvoorbeeld de doorstroom op de huizenmarkt in de regio laag en is het aanbod van starterswoningen laag. Om dit aan te pakken is er een initiatief, Kluswoningen voor jongeren, opgestart dat van leegstaande kantoorpanden of kerken starterswoningen maakt. Jongeren uit de omgeving worden betrokken bij het klussen aan hun eigen toekomstige starterswoning.

Case: De Dommelroute draagt bij aan de economische vitaliteit

Een tweede voorbeeld is een initiatief dat economische groei stimuleert in de regio door werkgelegenheid te stimuleren in recreatie en toerisme. De Dommelroute, een recreatieve en toeristische fietsroute door het gebied, voorziet in de behoefte van de regio om zich sterker te profileren als recreatieve en toeristische regio. Meer bezoekers aan het gebied betekent meer bestedingen bij horecagelegenheden, cultuurinstellingen en detailhandel. Daarnaast stimuleert de interactieve fietsroute mensen om samen met familie en vrienden erop uit te trekken en te bewegen. Zo draagt dit initiatief bij aan de economische vitaliteit van de regio, maar ook aan de gezonde leefstijl van inwoners en bezoekers die gebruik zullen maken van de fietsroute.

Momenteel zijn er zes initiatieven opgestart die de vitaliteit van de regio versterken en in de nabije toekomst zullen nog meer vitaliteitsuitdagingen aangepakt worden door de community.

BeBright begeleidt op deze wijze verschillende Rabobanken, maar ook verzekeraars of gemeenten bij het in co-creatie versterken van vitaliteit, ook wel sociaal-economische kracht, van regio’s. Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem contact op met Ellis Boerkamp (ellis.boerkamp@bebright.eu)