Op 20 september 2017 bestond Revalidatie Nederland 50 jaar. In dit kader heeft Revalidatie Nederland samen met een klankbordgroep van patiënten, stakeholders en haar leden drie toekomstscenario’s voor de revalidatie ontwikkeld: Mijn doel voorop, Op eigen kracht en Mijn nieuwe ik.

Onder begeleiding van BeBright hebben de betrokkenen veel input verzameld voor de scenario’s. Ruim 150 deelnemers hebben in drie bijeenkomsten met elkaar gesproken over revalideren in de toekomst. Er is gekeken naar de impact van trends en ontwikkelingen op de leefwereld van patiënten en naar belangrijke uitdagingen voor de toekomst van de revalidatiezorg. Aanvullend zijn 15 experts geïnterviewd en is met een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen verdieping gegeven aan de toekomstverkenning.

Alles bij elkaar heeft geleid tot drie scenario’s. Deze beschrijven hoe revalidatiezorg er mogelijk uit kan zien in 2030 en ze gaan in op de positie van patiënten in die toekomst.

Scenario: Mijn doel voorop

2030: Mijn doel voorop

Als patiënt bepaal en kies je zelf wat je nodig hebt om persoonlijke doelen te bereiken. De zorgprofessional wil graag samen met jou beslissen. Je eigen regie voeren, flexibel zijn en een actieve houding aannemen, kan best lastig zijn. Mensen met gebrek aan gezondheidsvaardigheden en zelfredzaamheid hebben het zwaar. Als je wel beschikt over gezondheidsvaardigheden, kun je de basiszorg goed regelen. Positieve gezondheid is niet alleen omarmd, maar wordt ook daadwerkelijk ingevuld. Jouw doelen staan centraal. Regionale samenwerking binnen een revalidatienetwerk is versterkt rondom jong, volwassen en oud. Het maakt niet uit hoe oud je bent, revalidatie past bij jouw doel en wordt verleend door zorgprofessionals maar zeker ook door je naasten: vrienden, familie en buren. Je maakt zelf keuzes over jouw budget, maar ook dan geldt: “de sky is niet de limit”.

Scenario: Op eigen kracht

2030: Op eigen kracht

Als patiënt ben je snel weer thuis. De zorg is uitgekleed en je neemt eigen verantwoordelijkheid voor je zorgproces en het betrekken van je naasten. Revalidatie is gericht op de basisvaardigheden. Hoe jij je voelt of daarmee omgaat, is aan jou. De financiële ruimte voor de groeiende groep patiënten die een vorm van revalidatie nodig heeft, is beperkt. Hierdoor heb je niet altijd de juiste hulpmiddelen en stel je zorg soms noodgedwongen uit. Het is lastig voor sommige patiëntgroepen om hun gezondheid op peil te houden. Bezuinigingen bepalen de zorg en echte keuzes maken op basis van kwaliteit kun je niet. Jij staat als patiënt centraal maar het systeem domineert, ondanks mooie volzinnen over integrale zorg en een holistisch mensbeeld. Heb je wel wat te besteden? Dan kun je zorg-op-maat inkopen en is de revalidatiezorg echt heel goed. Gelukkig ontstaan er lokaal ook veel mooie initiatieven en biedt technologie verrassende oplossingen.

Scenario: Mijn nieuwe ik

2030: Mijn nieuwe ik

De overheid heeft korte metten gemaakt met de verschillende kolommen in de zorg. Regels en belangen die persoonsgebonden zorg vanuit een holistisch beeld in de weg stonden zijn weggenomen. Nu in 2030 kunnen we eindelijk spreken van werkelijke integrale revalidatiezorg en bekostiging. Innovatie en zorgtransformatie zijn gestimuleerd en vanuit het buitenland is veel aandacht voor onze innovaties. Je wordt als patiënt op geleide van jouw eigen data door je gezondheidscoach uitgenodigd om gebruik te maken van de nieuwste zorginnovaties. Je hoeft niet meer langs verschillende loketten voor zorg, hulpverlening en financiering. Je kunt terecht bij één gezondheidscoach en aanspraak maken op één budget. Zorginnovaties dragen ertoe bij dat je zo snel mogelijk weer zelfstandig naar vermogen kunt participeren. Door technologie vindt veel revalidatie thuis plaats. Soms vragen patiënten zich af of hun persoonlijke doel wel écht centraal staat. Of weegt het belang van de mooiste innovatie zwaarder?

Verder lezen? Klik hier om ‘Revalidatie in 2030’ te downloaden

Hoe nu verder?

De toekomstscenario’s geven een interessante kijk op de toekomst van de zorg in het algemeen en de revalidatiezorg in het bijzonder. Om het perspectief van patiënten optimaal te kunnen meenemen, is intensief met hen samengewerkt in dit traject. De revalidatiesector kan deze scenario’s gebruiken bij hun eigen strategie ontwikkeling om patiënten van de toekomst zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Benieuwd hoe u voor uw organisatie een toekomstverkenning samen met ervaringsdeskundigen kunt vormgeven? Daniël Mogendorff vertelt u graag meer over de aanpak. Neem contact op via daniel.mogendorff@bebright.eu.