Covid-19 maakt meer dan ooit duidelijk dat we zwaar moeten inzetten op digitale zorgvernieuwing. Maar waar te beginnen? En hoe versnellen we de opschaling van bewezen effectieve technologische innovaties? Het National eHealth Living Lab (NeLL) en BeBright bundelen expertise om de digitale transformatie van de zorg te versnellen. 

 

Vergroten van het innovatievermogen van de gezondheidszorg

De ontwikkeling van nieuwe technologie neemt wereldwijd exponentieel toe. Dit wordt extra gestimuleerd door digitalisering, robotisering en de grote druk om ondanks toenemende en complexere zorgvraag de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het behoeft dan ook geen uitleg dat de gezondheidszorg voor grote uitdagingen staat en de veranderende maatschappelijke context en zorgbehoeftes vraagt om innovatie, nieuw zorgaanbod en oplossingen.

Om de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden, is inzet van slimme, schaalbare technologie onmisbaar. Bij zorgprofessionals, patiënten en zorgorganisaties groeit de interesse in digitale oplossingen snel. De vraag is welke technologie de zorg van vandaag en morgen gaat veranderen. De mogelijkheden zijn namelijk ontelbaar. Zo zijn er alleen al ruim 325.000 gezondheidsapps beschikbaar, waar nog (te) vaak de effectiviteit onbekend is. Daarnaast zien we dat zorgorganisaties vaak zelf het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Terwijl we ook snel en slim kunnen leren van succesvolle voorbeelden. Door samenwerking en opschaling van succesvolle voorbeelden kunnen we versnelling geven aan het innovatie- en leervermogen van de Nederlandse gezondheidszorg.

Om bewezen effectieve technologieën sneller op te kunnen schalen in zorg, zullen het NeLL en BeBright o.a. hun expertise bundelen in de realisatie van de jaarlijkse editie van Zorg Enablers, die later dit jaar voor de vierde keer zal verschijnen.

 

Over het National eHealth Living Lab

Het National eHealth Living Lab (NeLL) is het onafhankelijke kennisnetwerk voor eHealth. Samen met onderzoekers, experts en (ervarings)deskundigen wordt binnen het netwerk intensief gewerkt aan de ontwikkeling van doelmatige eHealth toepassingen. Door wetenschappelijk onderzoek te doen naar eHealth en alle inzichten te delen met het veld, draagt NeLL bij aan volledige integratie van eHealth in bestaande zorgprocessen. Aangezien alleen dan de potentie van eHealth optimaal zal worden benut. Naast kort- en langdurend onderzoek naar eHealth loopt NeLL voorop bij het ontwikkelen van validatiemethodieken en heeft een voortrekkersrol bij de totstandkoming van internationaal geldende eHealth-standaarden.

“Door de samenwerking met BeBright rond het platform Zorg Enablers, zijn we als NeLL nog beter in staat om die eHealth oplossingen die zich bewezen hebben in de praktijk over te dragen aan het zorgveld. Tenslotte is het ons doel om naast de valorisatie van eHealth-oplossingen, ook de opschaling van bewezen effectieve zorginnovaties te versnellen”

aldus Niels Chavannes, hoogleraar eHealth bij het LUMC en oprichter van NeLL.

Over BeBright

BeBright is een strategie- en innovatiebureau voor de gezondheidszorg en een van de eerste certified social enterprises in Nederland. BeBright wil een impactvolle bijdrage te leveren aan de transformatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Onderdeel daarvan is de jaarlijkse publicatie Zorg Enablers: een overzicht van nieuwe en bewezen effectieve eHealth-oplossingen. Ook ondersteunt BeBright zorginstellingen bij de daadwerkelijke implementatie. De publicaties zijn gratis beschikbaar via www.zorgenablers.nl.

 “De samenwerking met NeLL maakt dat we een nog beter beeld hebben van de technologieën én implementatie spelregels die een daadwerkelijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendige Nederlandse gezondheidszorg. Zo werken we samen met Nederlandse én internationale spelers die bezig zijn om eHealth oplossingen te valoriseren” aldus Philip Idenburg – Oprichter BeBright en auteur van o.a. bestseller Diagnose 2025 en Diagnose Zorgtransformatie.