De zorgsector is in transformatie. Dit stelt nieuwe eisen aan het ontwerp en inrichting van de Nederlandse gezondheidszorg en haar zorgorganisaties. Om sturing aan deze transformatie te geven, is passend leiderschap essentieel. Transformationeel leiderschap is universeel – andere sectoren zijn de zorg hierin voorgegaan. Door parallellen te zoeken tussen sectoren en te verbinden, bouwt StayBright aan een netwerk van transformationeel leiders.  

We staan aan de vooravond van een structurele verandering van de inrichting van de zorg. Zorgorganisaties zullen zich moeten ontwikkelen richting een samenwerkende, slankere, meer wendbare, lerende en excellente organisatie. Zorgorganisaties zijn geen opzichzelfstaande instellingen. Zij maken deel uit van een (regionaal) ecosysteem van zorgaanbieders in relatie met patiënten en mantelzorgers. Binnen dit ecosysteem zullen zorgtaken en verantwoordelijkheden moeten worden herverdeeld.

Strategische doelstellingen

Gezien de risico’s, kosten en complexiteit die gepaard gaan met transformatie van de zorg is het onmogelijk om te transformeren met enkel eigen middelen. Een organisatie vergroot haar transformatievermogen door open te staan voor input van buitenaf en actief partners te betrekken die beschikken over unieke expertise. Vanuit de context van het ecosysteem kunnen nieuwe strategische doelstellingen worden opgesteld; doelstellingen die als inspiratiebron én als motivator dienen. Uit het onderzoek naar succesvolle zorgtransformatie (Diagnose Transformatie) blijkt dat transformationeel leiders niet alleen in staat zijn hun organisatie van koers te laten veranderen met een heldere, aansprekende en gedragen visie, maar ook in staat zijn dit om te zetten in concrete zorgvernieuwing.

Transformatie binnen en buiten de zorgsector

Er zijn veel parallellen te vinden in transformaties van organisaties binnen en buiten de zorgsector. Heldere strategische doelstellingen, individuele prestaties en onderling vertrouwen zijn universele kritische succesfactoren.

StayBright bundelt deze expertise en bouwt aan een netwerk van transformationeel leiders; bestuurders met ervaring zowel binnen als buiten de zorgsector. Met hen spreken we over de verschillen en parallellen van transformatie tussen diverse sectoren. De zorg kan veel winnen door deze kennis en ervaring aan te wenden voor de transformatie van hun eigen zorgorganisatie.

Wilt u meer weten over transformationeel leiderschap?

Neem dan contact op met Maarten Reuchlin (+31 (0)6 29556056)