< naar blogoverzicht

Value Based Healthcare – de stap naar netwerkgeneeskunde

2017-04-06 14:14:39 / by Arjo Mans

We verlenen steeds vaker zorg aan de patiënt in samenwerking met andere zorgprofessionals in multidisciplinaire zorgketens. Zorg wordt naar de toekomst echter niet alleen in zorgketens van opeenvolgende zorgprofessionals geleverd, maar in toenemende mate georganiseerd in een zorgnetwerk rondom de patiënt; oftewel we zijn op weg naar Netwerkgeneeskunde[1].

De gedachte van ketenzorg is gestoeld op het, vanuit logistiek oogpunt, effectiever en efficiënter organiseren van zorg, gebaseerd op het aanbod van zorg. Netwerkgeneeskunde daarentegen, neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt waarbij verschillende spelers in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt.

Onderdeel daarbij is dat mede door de technologische mogelijkheden de zorgprocessen zowel binnen als buiten de zorgorganisaties zullen veranderen en een deel van de zorg die bijvoorbeeld nu nog binnen de muren van het ziekenhuis wordt geleverd in de toekomst dichterbij de patiënt verzorgd wordt of zelfs thuis. Hierbij zullen de verschillende soorten zorg die binnen de curatieve zorg verleend worden moeten worden ontrafeld. Tenslotte ziet de acute keten er heel anders uit dan de zorg voor de toenemend groeiende groep chronische patiënten en vraagt de hoog complexe zorg een heel andere inrichting dan de electieve zorg. En zo zien we dat een aanzienlijk deel van de zorg voor kwetsbare ouderen wellicht in het belang van deze patiëntengroep zelf en mogelijk gemaakt door de technologische mogelijkheden, in de toekomst nog meer buiten het ziekenhuis verzorgd worden.

De Value Based Health Care methode (VBHC-methode) is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt (kwaliteit) en het reduceren van de zorgkosten en vergroten van de doelmatigheid. Deze methode ondersteunt de zorgorganisatie in het vormgeven van netwerkgeneeskunde door het centraal stellen van de volgende vragen:

 • Huidige en gewenste patiëntwaarde en hoe dit te organiseren
 • Huidige en gewenste samenwerking met andere zorgaanbieders en hoe dit te optimaliseren
 • Huidige en gewenste positie in het zorgnetwerk rond de patiënt en hoe dit te bereiken

Lessons learned

Om antwoorden te vinden op deze vragen is een gestructureerde aanpak nodig. Klik hier voor meer informatie over onze aanpak. Het implementeren van Value Based Healthcare is geen gemakkelijke opgave. Belangrijke lessen die wij geleerd hebben in de afgelopen jaren zijn:

 • Stap 1: Measure & Strategize
  Maak een feitelijke en kwantitatieve onderbouwing van de zorgvraag en het zorgaanbod van zowel de eigen zorgorganisatie als de omliggende regio. Dit is onontbeerlijk voor het vaststellen of herijken van de visie, ambitie en strategie.
  Reken de zorgkosten toe aan behandelingen en ga op zoek naar de plekken waar kosten worden veroorzaakt die niet bijdragen aan de ervaren kwaliteit van de patiënt.
 • Stap 2: (Re)Design & Co-create
  Betrek patiënten en medewerkers bij het herontwerpen van de zorgprocessen. De door de patiënt ervaren kwaliteit vormt tenslotte de basis voor het herontwerp.
  Pas design thinking en rapid prototyping toe; dit vergroot het vermogen om te komen tot werkelijk nieuwe en patiëntvriendelijke oplossingen en inzichten.
 • Stap 3: Implement & Improve
  Werk tijdens de implementatie van de processen aan het innovatie vermogen van de organisatie. Creëer een klimaat waar continue verbetering en reflectie een dagelijkse activiteit zijn.

Wenst u ondersteuning bij uw Value Based Healthcare ambities? Neem dan contact op met:

Irene Mommers
☏ +31 (0)6 53461444
✉ irene.mommers@bebright.eu

Daniel Mogendorff
☏ +31 (0)6 46060030
✉ daniel.mogendorff@bebright.eu

[1] Zie Visie Medisch Specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten