Rabobank Horst Venray heeft samen met inwoners, ondernemers, gemeenten en instellingen een inspirerende, maatschappelijke agenda voor de regio opgesteld. BeBright heeft de Rabobank het afgelopen jaar mogen begeleiden bij het vormgeven van deze innovatieagenda.

Gezondste Regio 2025

Rabobank Horst Venray is een regionale bank die als geen ander weet wat er in Noord-Limburg speelt. Met het traject ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’ zet Rabobank in op het creëren van verbinding en het geven van richting en versnelling aan projecten en initiatieven die de vitaliteit van de regio versterken. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met het programma Noord-Limburg Gezondste Regio 2025. Dit programma biedt namelijk mogelijkheden om het traject en de maatschappelijk agenda van de Rabobank verder te versterken in de regio.

In samenspraak met haar ledenraad heeft Rabobank Horst Venray vier thema’s geformuleerd waaraan ze een versnelling willen geven in de regio door het realiseren van concrete innovaties:

  1. Ondernemers laten groeien
  2. Food & Agri
  3. Langer zelfstandig wonen
  4. Verbinding met onze jeugd

De programmamanager van ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’, beschrijft het als een ontdekkingstocht om samen met de regio tot concrete innovaties te komen:

“We zijn gestart met een regioscan om het ‘waarom’ in beeld te krijgen: kansen en mogelijkheden om de regio te versterken. In dialoogsessies en design thinking workshops hebben we met meer dan 100 regionale stakeholders het ‘hoe’ ingevuld. De ideeën die daar naar voren kwamen, vormen onze maatschappelijke innovatieagenda. We hebben daarbij gekeken waar betrokkenen een eigen logische rol kunnen nemen en wat specifiek de rol en bijdrage van de Rabobank is. Rabobank gaat nu samen met de community voortbouwen op deze agenda om bij te dragen aan de vitaliteit van de regio.”

Het concretiseren en tot uitvoering brengen van de agenda kent uitdagingen. Verschillende betrokkenen (ondernemers, onderwijs, overheid, burgers) geven verschillende perspectieven en beelden over wat we samen zouden moeten doen om de vitaliteit in de regio te versterken.

Vanuit het thema langer zelfstandig wonen is een idee naar voren gekomen om te kijken hoe technologie een bijdrage kan leveren aan langer zelfstandig wonen. 

Langer zelfstandig wonen

‘Langer thuis wonen met behulp van technologie’ is één van de projecten die deel uitmaken van het programma ‘Samen voor de gezondste regio 2025’. Hoe mooi is het als je zo lang mogelijk comfortabel én veilig in je eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen? Dat het niet altijd eenvoudig is om dit voor elkaar te krijgen, spreekt voor zich. Voor de regio is het een uitdaging om een passend woningaanbod te creëren dat beter aansluit op de behoeften van een vergrijzende populatie. Een projectgroep, bestaande uit diverse betrokkenen uit de regio Horst Venray, zet in op het vergroten van het bewustzijn over de mogelijkheden van technologische aanpassingen om langer thuis te kunnen wonen.

Woonbehoeftes

De projectgroep ziet dat woonbehoeftes sterk afhankelijk zijn van de levensfase en sterk verschillen per leeftijdscategorie. Dat vertaalt zich soms in een verbouwing óf in het kopen of bouwen van een nieuwe woning. Op dát soort momenten stilstaan bij de technologische mogelijkheden om comfortabel en veilig te wonen, biedt veel voordelen. Er kunnen tijdens de verbouwing (technische) voorbereidingen getroffen worden waar de bewoner later profijt van zal hebben. Thuistechnologie maakt het mogelijk om in de thuissituatie veilig en comfortabel oud te worden. Helaas wordt er vaak nog slechts beperkt gebruik van de mogelijkheden, veelal doordat woningeigenaren zich onvoldoende bewust zijn van de voordelen.

Bewustwording

Het doel van dit project is om woningeigenaren in de leeftijdsgroep van 40-70 jaar in de regio Horst Venray tijdig bewust te maken van de technologische mogelijkheden om langer comfortabel en veilig thuis te blijven wonen. Voor de komende jaren is een bewustwordingscampagne gepland die bestaat uit verschillende activiteiten. Naast informatieverstrekking wordt geprobeerd zoveel mogelijk stakeholders en andere regionale initiatieven te betrekken. Denk aan de gemeentes die betrokken zijn bij bouwaanvragen, makelaars die een rol vervullen in aan- en verkoop van huizen, aannemers die betrokken bij nieuw- en verbouw. De projectgroep ontwikkelt momenteel onderstaande concepten om de doelgroep kennis te laten maken met de diverse mogelijkheden.

  1. Thuistechnologiebox

De thuistechnologiebox is een huis van karton. Het huis van karton is een drager van informatie, waarmee mensen op een toegankelijke wijze kennis kunnen maken met beschikbare technologieën en hun toepassing in en om het huis. In de doos zitten ‘luikjes’ op een plattegrond. Deze luikjes zijn open te klappen en onthullen technologische mogelijkheden die in de thuissituatie in een specifieke ruimte toegepast zouden kunnen worden. De informatie wordt aangeboden in tekst of bijvoorbeeld met behulp van QR-codes waarmee je op relevant internetsites komt. De box creëert bewustzijn en spoort aan om in actie te komen. Het huis van karton wordt in beginsel beschikbaar gemaakt via het Samen voor de gezondste regio platform

  1. De langer thuis-toets

Met een online-toets krijg wordt aan de doelgroep de mogelijkheid geboden om inzicht te verkrijgen in verbeterpunten in en rond de eigen woning met oog op langer zelfstandig thuiswonen. Op basis van de score ten opzichte van bijvoorbeeld andere woningen ontvangt diegene die de toets doet een persoonlijk advies. Het resultaat van de toets is een classificatie (goud-zilver-brons) van de eigen woning. Denk aan een soort energie-label gericht op langer comfortabel en veilig thuis wonen. De langer thuis toets wordt in beginsel beschikbaar gemaakt via het Samen voor de gezondste regio platform. Hierbij wordt gekeken naar integratie met de interactieve virtuele demo ruimte.

  1. Interactieve virtuele demo-ruimte

Met behulp van technologie brengen we de mogelijkheden digitaal naar de doelgroep toe. We nemen de doelgroep op een pakkende, interactieve, virtuele manier speels mee in de wereld van technologische mogelijkheden in een (digitale) woning. We brengen de mogelijkheden bij de woning passen dichterbij. Deze digitale toepassing wordt in beginsel beschikbaar gemaakt via het Samen voor de gezondste regio platform

De concepten zullen voor de zomer afgerond worden, waarna ze in de komende maanden op kleine schaal getest worden. Het is uiteindelijk de bedoeling om in september 2020 echt van start te gaan met de campagne. Dan gaan we “live”. Samen met de 40 tot 70-jarige woningeigenaren uit de regio Horst Venray!

Meer weten? Neem contact op met Ellis Boerkamp als u meer wilt weten over het versterken van regionale samenwerking en/of het ontwikkelen van een maatschappelijke agenda en regionale innovatieagenda voor uw organisatie.