Regionale Voedselsystemen kunnen positief bijdragen aan alle vraagstukken die spelen rondom voedsel. Denk daarbij aan vraagstukken rondom voedselzekerheid, veiligheid, betaalbaarheid, en impact van huidige productiemethoden op gezondheid, milieu en landschap. BeBright ondersteunt bij het her-verbinden van het voedselsysteem.

Voedselsystemen omvatten alle aspecten van voedselproductie (teelt, oogst, slacht, bewerking, verwerking, verpakking) en voedselverdeling (vervoer, opslag en verkoop). Regionale voedselsystemen bestaan vaak uit ‘kortere’ ketens, zowel geografisch gezien als in het aantal schakels in de keten. Een regionaal voedselsysteem is echter veel meer dan een verzameling van korte ketens. Regionale voedselsystemen bieden direct contact tussen consument en producent, zodat zij een lange termijn relatie met elkaar opbouwen. Ze kunnen daarnaast lokale, duurzaam beheerde boerderijen ondersteunen, de gezondheid van de samenleving bevorderen en lokale economieën stimuleren.

Succesfactoren voor een regionaal voedselsysteem
Het succes van een regionaal voedselsysteem is niet één op één vertaalbaar naar een andere regio. Wel zijn er gemeenschappelijk aandachtspunten voor de oprichting en uitbreiding, zoals:

  1. Transport en logistiek: Zoek nieuwe vormen van ‘schoon’ transport en combineer zo veel mogelijk stromen op zo efficiënt mogelijk wijze.
  2. Totale voedselketen: Focus niet alleen op klimaatindicatoren maar bekijk de impact van alle keuzes op de gehele keten. Wees hierbij alert op afwentelingen.
  3. Aandacht voor geheel aan stakeholders: Neem alle stakeholders, groot en klein, direct en indirect mee in de herinrichting van het voedselsysteem.
  4. Voedselverspilling: Beperk zoveel mogelijk de voedselverliezen in de keten.
  5. Duurzaamheid van primaire productie: Bevorder in samenwerking met toeleveranciers de duurzaamheid van de primaire productie en verwerking.

Regionale voedselhubs
En Food is business. Naarmate de vraag naar lokale producten blijft groeien, breiden ook innovatieve programma’s uit ter ondersteuning van kleine boeren in het op de markt brengen van hun boerderijproducten. Een oplossing voor de logistieke, transport- en marketinguitdagingen van kleine producenten, is het creëren van regionale voedselhubs. Deze vergroten het marktbereik van kleine, lokale boeren, helpen bij het creëren van lokale banen en vergroten de toegang tot vers, lokaal voedsel.

Hoe nu verder?
Een transitie naar een regionaal voedselsysteem vraagt om een gestructureerde aanpak en regie. Het bundelen van ondernemende krachten en het organiseren van lateraal denken, start de beweging. Intrinsieke verbondenheid met de regio is relevant, evenals bereidheid tot samenwerken en een hoge diversiteit aan kennis en ervaring. Zo ontstaan boeiende, creatieve en effectieve inzichten rond vragen zoals:

  • Waar komt het voedsel vandaan en met welke impact?
  • Welke waardeketens zijn regionaal relevant?
  • Wie kan gegarandeerde vraag bieden aan producenten?
  • Welke bewerking en verwerking is nodig voor consumptie van regionaal voedsel?

BeBright ondersteunt bij het her-verbinden van het voedselsysteem om samen regionaal het verschil te maken! Interesse? Neem contact op met Irene Mommers of Jules Coenen.